Pytaj o dowody. Doświadczenie czy wyniki?

 

Wśród nauczycielek i nauczycieli (a także wśród specjalistek i specjalistów od doskonalenia zawodowego) możemy spotkać zasadniczo dwie postawy wobec badania efektywności stosowanych metod nauczania

 

 

Kiedy w grudniu zeszłego roku ukazała się na łamach Głosu zapowiedź tegorocznego cyklu poświęconego nauczaniu opartemu na dowodach, zacytowałem ważne postulaty leżące u podstaw takiego podejścia („Czy ktoś to zbadał?”, GN nr 49 z 5 grudnia 2018 r.). Postulaty, które sformułował dr Eamoon Noonan (2019 – patrz literatura), można ująć następująco:

>> szkolenia dla kadr oświatowych bazujące na sprawdzonej wiedzy naukowej;

>> konieczność prowadzenia starannych metodologicznie badań i publikowania ich wyników;

>> sojusz między środowiskami nauczycielskim i badawczym, by wzajemnie służyły sobie inspiracjami do badań i użytecznymi rozwiązaniami dla podwyższania efektywności nauczania;

>> dokładne rejestrowanie i archiwizowanie przebiegu i wyników badań;

>> atmosfera sprzyjania prowadzeniu badań w placówkach oświatowych i udostępnianiu ich wyników;

>> wykorzystanie współczesnych technologii do rejestracji badań oraz przechowywania i statystycznej analizy danych.

 

 

(...)

 

Tomasz Garstka

psycholog

 

Cały tekst - GN nr 3 (e-wydanie)