Nadesłane do redakcji. List protestacyjny doradców metodycznych m.st. Warszawy

 

Szanowni Państwo!

My, doradcy metodyczni m.st. Warszawy, z niepokojem przyjmujemy informacje dotyczące zmian sposobu zatrudniania doradców. Wierzymy, że proponowane rozwiązania wynikają jedynie z nieuwagi lub niewiedzy i nikt nie chce wyrządzić krzywdy warszawskiej edukacji ani bezmyślnie zniszczyć wypracowanego przez lata warszawskiego modelu doskonalenia nauczycieli.

Doradztwo metodyczne to dla nas praca w przedszkolach, szkołach lub poradniach psychologiczno-pedagogicznych łączona z pracą z dorosłymi.

Działalność w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń traktujemy jako pracę zawodową (a nie jej dopełnienie). W naszych placówkach jesteśmy zatrudnieni po to, aby mieć kontakt z uczniami, by być wiarygodni dla nauczycieli, a we WCIES po to, by dzielić się wiedzą i dobrą praktyką.

Bycie doradcą nie jest dla nas dodatkowym źródłem zarobkowania.

 

 

(...)

 

Doradcy metodyczni zbierają podpisy pod petycją do MEN dotyczącą projektu rozporządzenia w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli. Więcej szczegółów na: ww.petycjeonline.com

 

Cały list - GN nr 3 (e-wydanie)