(16.01) Obciąć władzy, dać nauczycielom

 

Pieniądze na podwyżki dla nauczycieli znajdują się w budżetach m.in. Kancelarii Prezydenta, Kancelarii Sejmmu i Kancelarii Premiera - uważają posłowie Platformy Obywatelskiej-Koalicji Obywatelskiej, którzy w ustawie budżetowej znaleźli 4 miliardy złotych na podwyżki w oświacie

 

Na rozpoczynającym się dziś posiedzeniu Sejm ma przyjąć m.in. ustawę budżetową na 2019 r. W projekcie kwota bazowa dla nauczycieli została ustalona na poziomie 3 045,21 zł., czyli wzrośnie ona o 5 proc. w stosunku do kwoty bazowej z roku 2018.

 

Posłowie PO-KO zaproponowali do ustawy poprawkę obcinającą budżetu szeregu instytucji publicznych. Ich zdaniem, budżetu np. Kancelarii Prezydenta należy zmniejszyć o 30 mln zł, Kancelarii Sejmu - o 130 mln zł, Kancelarii Senatu - o 120 mln zł, Kancelarii Premiera - o 100 mln zł, a Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - o 540 mln zł. Parlamentarzyści PO-KO znaleźli w ten sposób w sumie 4 mld zł z przeznaczeniem na zwiększenie subwencji oświatowej w celu "złagodzenia skutków podwójnego rocznika w szkołach" oraz "pomocy dla samorządów na poszerzenie bazy oświatowej" i "wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 10 proc.".

 

Według posłów PO-KO, kolejne 100 mln zł należy przeznaczyć na stworzenie Wieloletniego rządowego programu "Edukacja kulturalna we wszystkich typach szkół" (z pieniędzy wygospodarowanych z puli zarezerwowanej na kulturę).

 

Klub Poselski PSL-UED chciałby natomiast zabrać z budżetu Instytutu Pamięci Narodowej 2 mln zł i przeznaczyć tę kwotę na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, a kolejne 960 tys. zł z puli na obsługę długu Skarbu Państwa z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

 

Z kolei klub Prawa i Sprawiedliwości zaproponował poprawkę przesuwającą 8 mln zł z wydatków bieżących jednostek budżetowych na zwiększenie funduszu wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kuratoriach oświaty "w związku z realizacją zadań bieżących, w tym zadań związanych z wdrażaniem nowego ustroju szkolnego". Kolejne 15 mln zł PiS zamierza zabrać z wydatków bieżących jednostek budżetowych i przesunąć je na zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego.

 

Głosowania ustawy budżetowej zaplanowano na dziś, tj. na środę 16 stycznia br. To ważne, ponieważ dopiero przyjęcie budżetu przez Sejm i Senat, następnie jej podpisanie i ostatecznie publikacja umożliwi wypłatę nauczycielom obiecanej 5-procentowej podwyżki wynagrodzeń od stycznia br. Zgodnie z art. 30 ust. 11 Karty Nauczyciela nauczyciele otrzymają podwyżkę nie później niż w ciągu 3 miesięcy po ogłoszeniu ustawy budżetowej, z wyrównaniem od 1 stycznia 2019 r. Przy obecnym harmonogramie prac nad ustawą budżetową wypłata podwyżek może nastąpić dopiero w maju.

 

(PS, GN)