(14.01) Dziś rozpoczęły się ferie

 

Ponad milion czterysta tysięcy uczniów z pięciu województw rozpoczęło dziś ferie zimowe. W całym kraju wolne od zajęć szkolnych będzie miało w sumie ponad 4,6 mln uczniów z 23 598 szkół dla dzieci i młodzieży.

 

Jako pierwsi z przerwy w zajęciach szkolnych w dniach 14-27 stycznia 2019 r. skorzystają uczniowie z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego.

 

W kolejnych tygodniach odpoczywać będą uczniowie z województw:
21 stycznia – 3 lutego 2019 r.
Województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie.

28 stycznia – 10 lutego 2019 r.
Województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie.

11 – 24 lutego 2019 r.
Województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie.

 

Terminy ferii zimowych w poszczególnych województwach ogłasza ministerstwo edukacji na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego.

 

Od roku szkolnego 2003/2004 terminy ferii zimowych w kolejnych latach zmieniają się cyklicznie. Jeśli w jednym roku w określonej grupie województw ferie zimowe trwały w drugiej połowie stycznia, to wówczas w następnym roku termin ferii w tej grupie województw przypadnie na pierwszą połowę lutego. Podziału na województwa dokonano biorąc pod uwagę liczbę uczniów.

 

Na stronie www.wypoczynek.men.gov.pl znajduje się baza wypoczynku prowadzona przez MEN. Obecnie można tam znaleźć 3978  zgłoszeń zatwierdzonych przez kuratorów oświaty. Na zatwierdzenie czekają kolejne 1652. W czasie ferii zimowych za granicą organizatorzy do tej pory zgłosili 150 wypoczynków. Według stanu na 11 stycznia br., z wypoczynku wyjazdowego organizowanego w kraju skorzysta 86 456 uczniów, 64 438 przebywać będzie na półkoloniach w miejscu zamieszkania, a 4 55 uczniów wyjedzie za granicę.

 

(PS, GN)