(14.01) FZZ też weszło w spór zbiorowy

Zarząd Krajowy Wolnego Związku Zawodowego "Solidarność-Oświata” postanowił wszcząć spór zbiorowy. Wchodząca w skład Forum Związków Zawodowych organizacja domaga się zwiększenia wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli i pracowników niepedagogicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych o 1 000 zł od stycznia 2019 r.

 

Uchwałę o wszczęciu sporu zbiorowego ZK WZZ przyjął w piątek 11 stycznia br. Związek zobowiązał wszystkie komisje międzyzakładowe do wszczęcia wszelkich czynności prawnych związanych z procedurą sporu zbiorowego do 22.02.2019 r.

 

"Decyzja Zarządu Krajowego WZZ >>Solidarność-Oświata<< spowodowana jest fiaskiem dotychczasowych negocjacji z Minister Edukacji Narodowej w kwestii znaczącego zwiększenia wynagrodzeń. Zarząd Krajowy Związku oczekuje niezwłocznego podjęcia rozmów w sprawie realizacji żądań pracowniczych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej" - czytamy w komunikacie Związku.

 

W czwartek 10 stycznia decyzję o wszczęciu sporu zbiorowego podjął ZNP. Zgodnie z uchwałą, ogniwa Związku zostały zobowiązane do wystąpienia do 8 lutego 2019 roku do pracodawców o podwyższenie wynagrodzeń zasadniczych o 1 tys. złotych z wyrównaniem do 1 stycznia br.

 

(PS, GN)