Nauczyciele do Sejmu

W pierwszym Sejmie odrodzonej Polski zasiadło 24 nauczycieli. Pedagogiem był niemal co dziesiąty poseł spośród wybranych w pierwszym terminie. W tym gronie byli także działacze Związku z Julianem Smulikowskim na czele

 

Pierwsze wybory do Sejmu Ustawodawczego zostały zarządzone na podstawie dekretu Tymczasowego Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego z 28 listopada 1918 r. Odbyły się 26 stycznia 1919 r., a więc 100 lat temu.Przeprowadzić wybory można było jednak tylko na terenach kontrolowanych przez władze polskie. Dlatego w styczniowym terminie wyłoniono większość posłów, bo prawie 300, ale nie wszystkich, którzy ostatecznie zasiedli w Sejmie Ustawodawczym.

(...)

Witold Salański

Cały tekst przeczytasz w Głosie nr 1-2/2019 i w e-wydaniu