Co się zmieni w kształceniu "zawodowców"?

Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego mają odgrywać kluczową rolę w stymulowaniu aktywności edukacyjnej dorosłych we współpracy z urzędami pracy oraz innymi podmiotami prowadzącymi kształcenie ustawiczne – tak zakłada projekt MEN-owskiego rozporządzenia w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

 

Według ministerstwa edukacji rozporządzenie pozwoli w większym niż dotychczas zakresie włączyć szkoły zawodowe w system kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Od 1 września br. będą one bowiem mogły prowadzić trzy spośród pięciu rodzajów form pozaszkolnych opisanych w ustawie – Prawo oświatowe

(...)

PS

Cały tekst przeczytasz w Głosie nr 1-2/2019 i w e-wydaniu