(10.12) MEN rozmawia ze związkami

 

Zmiany w nowym systemie oceniania, dodatek dla wyróżniających nauczycieli oraz propozycje nowych zasad wynagradzania nauczycieli - to najważniejsze tematy dzisiejszego spotkania minister edukacji Anny Zalewskiej z przedstawicielami nauczycielskich związków zawodowych

 

Dziś w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" minister Zalewska spotkala się z przedstawicielami oświatowych związków zawodowych. Głównym tematem była ocena pracy nauczycieli oraz potrzeba odbiurokratyzowania pracy szkoły.

 

Ministerstwo edukacji zadeklarowało dalsze zmiany w nowym systemie oceniania, który obowiązuje od 1 września br. Zgodnie z przyjętą niedawno przez parlament nowelizacją ustawy - Prawo oświatowe oraz Karty Nauczyciela, od 1 stycznia 2019 r. mają zniknąć regulaminy oceniania tworzone przez dyrektorów każdej szkoły i placówki oraz zawarte w nich wskaźniki. W ten sposób nauczyciele będą oceniani na podstawie listy kryteriów zawartych w rozporządzeniu dotyczącym systemu oceniania.

 

Najprawdopodobniej to nie koniec zmian w systemie oceniania. "Przedstawiciel ZNP przypomniał, że Związek Nauczycielstwa Polskiego już na etapie projektu nowelizacji Karty Nauczyciela w zakresie oceny pracy i awansu zawodowego nauczycieli  miał krytyczny stosunek do proponowanych zmian. Zwracał przede wszystkim uwagę na fakt, że projektowane zmiany tworzone były bez należytych konsultacji, a sposób ich procedowania (bardzo szybkie tempo) nie gwarantował dojścia do właściwych rozwiązań. Czas pokazał, że nasze obawy były uzasadnione. Trwające prawie rok dyskusje spowodowały rezygnację resortu z regulaminów wskaźników oceny pracy nauczycieli. Decyzję tę ZNP przyjął z zadowoleniem. Nie oznacza to jednak zakończenia dyskusji nad nową formułą oceny. Na dzisiejszym spotkaniu ZNP zgłosił postulaty dotyczące potrzeby modyfikacji pozostałych rozwiązań. Dotyczą one w szczególności wymagań podlegających ocenie (kryteria)" - czytamy w komunikacie ZNP. Podczas spotkania Anna Zalewska miała zgłosić gotowość do kolejnych modyfikacji w systemie.

 

Anna Zalewska zainteresowała się też podnoszonym przez ZNP postulatem w sprawie doprecyzowania art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela dotyczącego tzw. zajęć i czynności statutowych, które zastąpiły tzw. godziny karciane. ZNP od dawna powtarza, iż przepisy - mimo, że zostały poprawione - nadal są dalekie od doskonałości i prowadzą do nadużyć oraz zmuszania nauczycieli do pracy ponad wymagany prawem zakres.

 

"ZNP zgłosił również potrzebę nowelizacji Karty Nauczyciela w celu objęcia dodatkiem za wyróżniającą pracę nauczycieli na wszystkich stopniach awansu" - czytamy w komunikacie ZNP.

 

I dalej: "Nasze propozycje spotkały się z dużym zainteresowaniem ministra. Ustalono, że prace w tym zakresie zakończą się do 30 kwietnia 2019 roku – tak, aby zmiany weszły w życie z dniem 1 września 2019 r."

 

Związek po raz kolejny poruszył temat wzrostu nakładów na oświatę, w tym wzrostu wynagrodzeń nauczycieli.

 

Ministerstwo edukacji oczekuje, że związki przedstawią w terminie do 14 grudnia br. propozycje zmian w systemie wynagradzania nauczycieli.

 

(PS, GN)