Prawnik w szkole. Prawo nowych technologii

Monitoring zgodny z RODO

W jaki sposób szkoła może wprowadzić monitoring zgodnie z RODO? Gdzie można umieścić kamery, a gdzie jest to całkowicie zabronione? Jak dostosować funkcjonujący od dawna monitoring do wymogów RODO?

 
Na początku bieżącego roku szkolnego dotarło do mnie wiele niepokojących sygnałów na temat absurdalnych sytuacji, jakie mają miejsce w niektórych szkołach w związku wejściem w życie RODO. Najbardziej zaniepokoiła mnie informacja, że w jednym z podwarszawskich gimnazjów od początku roku szkolnego wyłączono monitoring wizyjny ze względu na RODO.
Zaniepokoiło mnie to szczególnie ze względu na to, że korzystanie z monitoringu ma służyć przede wszystkim zwiększeniu bezpieczeństwa dzieci i jest obecnie wprost uregulowane przez ustawę – Prawo oświatowe (znowelizowaną przez nową ustawę o ochronie danych osobowych z 10 maja br.). To przed wprowadzeniem tej zmiany kwestia monitoringu budziła wątpliwości, bo część doktryny stała na stanowisku, że nie ma podstawy prawnej do wprowadzania przez szkoły monitoringu. Niektóre placówki szkolne, wprowadzając monitoring, powoływały się na art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych z 1997 r. Przepis ten wskazywał, że przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne wtedy, kiedy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych. Za taki cel uznawano bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli na terenie szkoły.

 

 

(...)

 

Piotr Stankiewicz

adwokat

 

Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj Głos! (nr 49, e-wydanie)