Sto lat temu kobiety uzyskały prawa wyborcze w odrodzonej Polsce

 

Nauczycielki na pierwszej linii

Nasz kraj jako jeden z pierwszych wprowadził w ordynacji wyborczej pełne równouprawnienie kobiet i mężczyzn. Wszystkie wybrane do Sejmu Ustawodawczego posłanki związane były z oświatą!

 

 

Sto lat temu, tj. 28 listopada 1918 r., Tymczasowy Naczelnik Państwa Józef Piłsudski podpisał „Dekret o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego”. Już w art. 1 dekretu zostało zapisane, że „wyborcą do Sejmu jest każdy obywatel państwa bez różnicy płci, który do dnia ogłoszenia wyborów ukończył 21 lat”. Jednocześnie art. 7 dekretu mówił, że – cytujemy zgodnie z oryginałem – „wybieralni do Sejmu są wszyscy obywatele (lki) państwa, posiadający czynne prawo wyborcze, niezależnie od miejsca zamieszkania jak również wojskowi”. To oznacza, że kobiety uzyskały zarówno bierne (dotyczące kandydowania), jak i czynne (dotyczące głosowania) prawo wyborcze.

 

 

(...)

 

Piotr Skura

 

Cały tekst - GN nr 49 (e-wydanie)