Regulaminy znikają, ministerstwo w zamian proponuje algorytm

 

Ciułacze punktów

 

Od 1 stycznia 2019 r. nauczyciele będą oceniani tylko na podstawie kryteriów. Regulaminy i zawarte w nich wskaźniki znikną, a dyrektorom w ocenianiu pomoże specjalny algorytm, jaki MEN chce wpisać do rozporządzenia

 

 

Prezydent Andrzej Duda złożył podpis pod nowelizacją ustawy – Prawo oświatowe z przepisami dotyczącymi m.in. zmian w systemie oceniania, a dzień wcześniej minister edukacji Anna Zalewska ogłosiła publiczne konsultacje projektu, które ma dostosować rozporządzenie o ocenianiu do zmian w systemie.

Przypomnijmy – 22 listopada br. Sejm niemal jednogłośnie uchwalił nowelizację ustawy – Prawo oświatowe oraz Karty Nauczyciela. Zdecydowana większość tego dokumentu dotyczy szczegółowych rozwiązań na temat szkolnictwa zawodowego i nie budzi większych zastrzeżeń. Anna Zalewska postanowiła jednak przy tej okazji

 

poprawić nowy system oceny pracy,

który wszedł w życie zaledwie dwa miesiące wcześniej, tj. 1 września br. Początkowo chciała jedynie przesunąć o dwa lata obowiązek dokonania pierwszej oceny (i wydłużyć okresy miedzy obowiązkowymi ocenami z trzech do pięciu lat), ale pod naciskiem ZNP poszła o wiele dalej i na etapie prac senackich przygotowała poprawkę wykreślającą z nowego systemu oceniania regulaminy i wskaźniki.

 

 

(...)

 

Piotr Skura

 

Cały tekst - tylko w Głosie! (nr 49, e-wydanie)