(3.12) W Okręgu Łódzkim ZNP nauczyciele podzieleni w sprawie form protestu

 

Co trzeci nauczyciel z Okręgu Łódzkiego ZNP, który wziął udział w ankiecie Zwiazku, opowiada się za protestem w szkolnictwie przeprowadzonym na podobnych zasadach jak niedawny protest policjantów

 

W połowie listopada br. ZNP zwrócił się do nauczycieli i pracowników oświaty z prośbą o udział w internetowej ankiecie. Pytanie dotyczyło różnych form protestu, które należałoby zorganizować w ramach walki o wyższe pensje. Do wyboru było sześć możliwości: akcja podobna do protestu policjantów przeprowadzona przed egzaminami i maturami, akcja polegająca na nieprzystąpieniu do sprawdzania matur, egzaminu ósmoklasisty i egzaminu gimnazjalnego, ogólnopolski strajk, strajki lokalne, strajk włoski, rezygnacja z protestu.

 

Jak poinformował Okręg Łódzki ZNP, w ankiecie wzięło udział 21,5 tys. nauczycieli z województwa łódzkiego. 37,4 proc. z nich opowiedziało się za przeprowadzeniem "akcji podobnej do protestu policjantów przed egzaminami i maturami", a 36,9 proc. - za przeprowadzeniem strajku. 13 proc. ankietowanych preferowało protest polegający na nie przystąpienia do sprawdzania matur i egzaminów.

 

(PS, GN)