(30.11) Regulaminy przechodzą do historii - prezydent podpisał ustawę

 

 Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy - Prawo oświatowe. W ten sposób flagowy pomysł minister edukacji Anny Zalewskiej, czyli regulaminy oceniania nauczycieli wraz ze wskaźnikami, przechodzi do historii zaledwie po trzech miesiącach obowiązywania

 

 

Jak zakłada podpisana przez prezydenta Dudę ustawa, z Karty Nauczyciela zostanie wykreślony obowiązek tworzenia w szkołach regulaminów oceny pracy ze wskaźnikami oceniania. 22 listopada br. połączone komisje sejmowe opowiedziały się za przyjęciem poprawek Senatu w tej sprawie, a wkrótce potem poprawki zaakceptowała cała Izba.

 

Od 1 stycznia 2019 r. w obowiązującej obecnie procedurze oceny pracy nauczyciela i dyrektora zmieni się kilka bardzo istotnych rzeczy:

 

>> ocena pracy będzie dokonywana na podstawie kryteriów zawartych w rozporządzeniu MEN, znikną natomiast szkolne regulaminy oceniania wraz ze wskaźnikami.To samo dotyczy regulaminów oceny dyrektora wydawanych przez kuratortów oświaty w porozumieniu z organami prowadzącymi. Nowelizacja skreśla z art. 6a KN ust. 14-18. Likwidacja budzących duże kontrowersje regulaminów to efekt spotkania MEN ze związkami zawodowymi, na wniosek ZNP, 14 listopada br.

 

>> do postępowań w sprawie dokonania oceny pracy nauczyciela, wszczętych po dniu 31 sierpnia 2018 r. i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2019 r., stosowane będą przepisy dotychczasowe (czyli regulaminy i wskaźniki).

 

 >> moment dokonania pierwszej oceny nauczycieli według nowych zasad zostanie odroczony o dwa lata. Nauczyciel bedzie poddawany obowiązkowej ocenie pracy co pięć lat, a nie co trzy lata, jak stanowią przepisy wprowadzone 1 września br. Nadal jednak będzie mogł być oceniany częściej, np. na własny wniosek lub z inicjatywy dyrektora, rady rodziców (po upływie roku od poprzedniej oceny).

 

 

Decyzje parlamentu i prezydenta w sprawie zmian w formule oceny pracy poprzedziły protesty, apele i interwencje ZNP u polityków. W październiku br. Związek opublikował wyniki ankiety z udziałem prawie 300 tys. pedagogów. Miażdżąca większość, bo ponad 91 proc. głosujących odrzuciła nowy system oceny wprowadzony przez MEN i opowiedziała się za powrotem do przepisów sprzed 1 września br.

 

(PS, GN)

 

Czytaj też:

>> (22.11) Koniec regulaminów i wskaźników! Senat za poprawkami, teraz Sejm...

>> Sprawozdanie sejmowych komisji o poprawkach Senatu z 22.11.2018

>> Głosowania podczas 72. posiedzenia Sejmu (poprawki głosowane 22.11.2018)