(30.11) "Dobry Start" - o pieniądze można się starać tylko do dziś

 

Piątek to ostatni dzień, w którym rodzice mogą składać wnioski o wypłatę pieniędzy w ramach rządowego programu "Dobry Start". Program ma pomóc 4,6 mln uczniów w Polsce

 

 

Program "Dobry Start ruszył w lipcu br. Wnioski przez pierwszy miesiąc można było składać wyłącznie online przez portal Ministerstwa Rodziny www.empatia.mrpips.gov.pl oraz bankowość elektroniczną. Od sierpnia wniosek można złożyć także w urzędzie. Rodzice i opiekunowie mają do wyboru kanał online oraz tradycyjny, czyli złożenie wniosku w urzędzie. Termin skladania wniosków mija dziś, 30 listopada.

 

Na czym polega "Dobry start"? Na przyznaniu rodzicom co roku świadczenia w wysokości 300 zł na uczące się dziecko. Świadczenie przysługuje niezależnie od dochodu, na rozpoczynające rok szkolny w szkole dzieci w do ukończenia 20. roku życia lub do 24. roku życia w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

 

Świadczenia nie otrzyma jednak dziecko odbywające roczne przygotowanie przedszkolne, lecz tylko sześciolatek, którego rodzice zapiszą do I klasy. To oznacza, że na świadczenie "Dobry start" może liczyć jedynie 6 proc. sześciolatków (bo tylko tyle dzieci sześcioletnich jest przez rodziców kierowanych do I klasy).

 

Pierwszym rokiem realizacji programu jest rok 2018 r. i obejmie uczniów rozpoczynających rok z szkolny 2018/2019.

 

We wniosku oprócz podstawowych danych osobowych, powinno się znaleźć także oświadczenie rodziców o uczęszczaniu dziecka do szkoły.

 

Świadczenie "Dobry Start" nie przysługuje w sytuacji kiedy dziecko zostało umieszczone w domu pomocy społecznej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie albo w pieczy zastępczej (w przypadku dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej świadczenie dobry start nie będzie przysługiwało rodzicom a wyłącznie osobom sprawującym pieczę zastępczą).

 

Rozporządzenie nie obarcza rodziców żadnymi ograniczeniami dotyczącymi wydatkowania 300 zł. To oznacza, że rodzice mogą je przeznaczyć na dowolny cel.

 

Według obliczeń rządu, program ma kosztować niecałe 1,5 mld złotych rocznie i skorzysta z niego w 2018 r. 4 mln 637 tys. dzieci

 

(PS, GN)