Wydłuzenie stażu o czas urlopu z tytulu opieki nad dzieckiem

Pytanie dotyczące terminu zakończenia stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego.
Staż rozpoczęłam 1.09.2014 r., planowany termin zakończenia 31.05.2017. W tym czasie przebywałam na ciągłym zwolnieniu (chorobowym związanym z ciążą, potem macierzyńskim i rodzicielskim) od 13.11.2015 r. do 4.05.2017r. (539 dni)
Od 5.05.2017 wykorzystywałam urlop uzupełniający oraz bieżący urlop wypoczynkowy następująco: 5.05.2017-22.06.2017 (7 tyg. urlop uzupełniający), 23.06.2017 - opieka nad dzieckiem, 24.06.2017 - 18.08.2017 (8 tyg. urlop wypoczynkowy) i 19.08.2017 - 25.08.2017 (1 tydz. urlop uzupełniający). Co zgodnie z przepisami nie przedłuża stażu.
1 września 2017 r. otrzymałam informację od dyrektora o wydłużeniu stażu o 539 dni, czyli planowany termin zakończenia stażu 21.11.2018r.
W trakcie przedłużania stażu przebywałam na zwolnieniu chorobowym od 20.11.2017 do 19.12.2017 (30 dni), a bezpośrednio po tym na zwolnieniu od pracy na opiekę nad dzieckiem do lat 14 wykorzystanym w godzinach, w sumie 3 dni (21, 22 i 23.12.2017r.).
Moje pytanie brzmi: czy staż będzie ponownie przedłużony, tym razem o 33 dni, a termin zakończenia stażu wypadnie 24.12.2018 r. i nie ma znaczenia, że wcześniej był przedłużany o 1 rok 5 miesięcy 22 dni, a teraz o 1 miesiąc i 3 dni, co w sumie przekroczy 1 rok i 6 miesięcy?

Każda nieobecność ciągła przekraczajaca miesiąc przedłuża staż.

Przypomnę, że za prawidłowe wyliczenienie terminu zakończenia stażu odpowiada dyrektor.

Przerw w odbywaniu stażu nie sumuje się. Nieprzerwany okres nieobecności nie może przekroczyć 1 roku i 6 miesięcy (w tym przypadku nie przekroczył).
Ponadto nieobecność trzeba odrabiać, jeśli jest dłuższa niż miesiąc, 30 dni to nie jest dłużej - nie trzeba tego odrabiać, opieki nad dzieckiem nie odrabia się.