(15.11) Regulaminy: Wczoraj obietnice, dziś milczenie

Jeszcze wczoraj minister Anna Zalewska obiecała nauczycielom likwidację regulaminów oceniania i wprowadzenie odpowiednich poprawek do nowelizacji ustawy - Prawo oświatowe na etapie prac senackich. Tymczasem dziś senacka komisja - przy milczącej postawie wiceszefowej MEN Marzeny Machałek - przegłosowała wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

 

Jeszcze wczoraj, po spotkaniu z przedstawicielami związków zawodowych w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog", minister Zalewska obiecywała nauczycielom: - Zadeklarowałam związkom zawodowym, że zaproponujemy w Senacie poprawkę, na której im zależało. Wykreślamy z ustawy - Karta Nauczyciela z art. 6a ustępy od 14 do 18, które mówią o regulaminach. Rzeczywiście stało się tak w szkołach, że przepisy, które wydawały się proste, spowodowały biurokrację. Nie możemy na to pozwolić. Umówiliśmy się na tę poprawkę, a później na dalsze prace nad rozporządzeniem.

 

Regulaminy miały przejść do historii dzięki poprawce zgłoszonej do ustawy - Prawo oświatowe na etapie prac w Senacie. Dziś była do tego najlepsza okazja - senacka Komisja Edukacji, Nauki i Sportu zajęła się projektem ustawy. Senatorowie - w większości z PiS - przez godzinę dyskutowali o projekcie. Na temat likwidacji regulaminu i zmian w systemie oceniania nie zająknęli się jednak nawet słowem. Na stole nie pojawiła się też żadna poprawka.

 

Prowadzący posiedzenie komisji senator próbował zamknąć dyskusję nad projektem, ale po prostestach głos udało się zabrać Krzysztofowi Baszczyńskiemu, wiceprezesowi ZG ZNP. - Co z poprawką w sprawie systemu oceniania? Czekaliśmy długo, poprawka miała być zgłoszona. Chcielibyśmy ją poznać. Poprawka miała dotyczyć odstąpienia od regulaminów i wskaźników - stwierdził Krzysztof Baszczyński.

 

Senatorowie nabrali jednak wody w usta. Głosu w sprawie nie zabrała też - mimo padaących pod jej adresem pytań - wiceminister edukacji Marzena Machałek, czyli zastępczyni Anny Zalewskiej.

 

Senatorowie przyjęli za to wniosek o... przyjęcie ustawy bez poprawek. Co może oznaczać, że obietnice Anny Zalewskiej wylądują w koszu.

 

Sprawa ostatecznie rozstrzygnie się podczas posiedzenia Senatu zaplanowanego w dniach 21-23 listopada br.

 

(PS, GN)