(14.11) Ocena pracy bez regulaminów!

 

Po długich negocjacjach ministerstwo edukacji postanowiło zrezygnować z regulaminów oceniania! To główny element nowego systemu oceny pracy nauczycieli i dyrektorów.

 

"Po długich negocjacjach Minister Edukacji Narodowej przychyliła się do postulatów ZNP dotyczących konieczności wycofania z systemu prawnego regulaminów oceny pracy nauczycieli" - poinformował Związek Nauczycielstwa Polskiego.

 

Dziś z inicjatywy ZNP w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się spotkanie poświęcone ocenie pracy nauczycieli, z udziałem minister edukacji Anny Zalewskiej i przedstawicieli oświatowych związków zawodowych.

 

I wreszcie, po wielu miesiącach nacisków i apeli wreszcie nastąpił przełom! "MEN potwierdził, że w uchwalonej niedawno przez Sejm ustawie - Prawo oświatowe znajdzie się poprawka polegająca na >>odstąpieniu od regulaminów określających wskaźniki oceny pracy nauczycieli i dyrektorów szkół<<" - czytamy w komunikacie ZNP.

 

Zmiana zostanie wprowadzona poprzez poprawkę do ustawy - Prawo oświatowe, nad którym pracuje parlament. Ustawa została przegłosowana w Sejmie i wkrótce zajmie się nią Senat. To ZNP od początku prac nad projektem nowelizacji Prawa oświatowego apelował o zmianę w Karcie Nauczyciela wykreślającą nowy system oceniania i przywracającą stary. Podczas ostatniego posiedzenia sejmowych komisji ZNP zaproponował, by takie poprawki wprowadzono na etapie prac senackich. Jednocześnie Związek zwrócił się do minister Zalewskiej o podjęcie rozmów na ten temat.   

 

- Zadeklarowałam związkom zawodowym, że zaproponujemy w Senacie poprawkę, na której im zależało. Wykreślamy z ustawy - Karta Nauczyciela z art. 6a ustępy od 14 do 18, które mówią o regulaminach. Rzeczywiście stało się tak w szkołach, że przepisy, które wydawały się proste, spowodowały biurokrację. Nie możemy na to pozwolić. Umówiliśmy się na tę poprawkę, a później na dalsze prace nad rozporządzeniem - oświadczyła minister Anna Zalewska.

 

(PS, GN)