(14.11) Co dalej z nowym systemem oceniania?

 

Dalsze losy nowego systemu oceniania - to główny temat rozmów między MEN a nauczycielskimi związkami zawodowymi, do których dojdzie dziś z inicjatywy ZNP

 

Spotkanie zaplanowano w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" o godz. 13.00. Rozmowy dotyczyć będą nowego niekorzystnego systemu oceny pracy nauczycieli oraz postulatów płacowych. ZNP reprezentować będą: wiceprezes ZG ZNP Krzysztof Baszczyński oraz członkowie ZG ZNP Joanna Wąsala i Adam Młynarski. "Domagamy się powrotu do starych zasad oceniania pracy oraz wzrostu wynagrodzeń nauczycieli!" - czytamy w komunikacie Związku.

 

Dzisiejsze spotkanie to efekt działań ZNP w Sejmie i zgłaszanych tam poprawek do nowelizacji ustawy - Prawo oświatowe przywracających poprzedni system oceniania oraz listu ZNP do MEN z 8 listopada. Związek proponował podjęcie rozmów na temat odejścia od nowego, obowiązującego od 1 września br. systemu oceniania i podjęcia stosownych kroków przed przyszłotygodniowym posiedzeniem Senatu, który zajmie się nowelizacją Prawa oświatowego.

 

Podczas prac w Sejmie nad ustawą minister edukacji przyznała, że wydane przez nią rozporządzenie w sprawie oceny pracy nauczycieli doprowadziło do "absurdów i biurokracji", a nowy system oceniania należy zmienić - właśnie na etapie prac senackich. - Podjęliśmy decyzję dotyczącą oceny pracy nauczyciela, że razem ze związkami zawodowymi, z którymi jestem umówiona w następnym tygodniu, opracujemy poprawkę, zmianę, dlatego, że rzeczywiście wydawało się proste rozporządzenie doprowadziło w ciągu dwóch miesięcy do absurdów, biurokracji. Jeden regulamin potrafi liczyć 134 strony - żaliła się Anna Zalewska komentując skutki opublikowania podpisanego przez siebie rozporządzenia w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli (na podstawie zawartych w nim kryteriów oceniania dyrektorzy przygotowali w każdej szkole regulamin oceniania ze wskaźnikami).

 

(PS, GN)