100. rocznica odzyskania Niepodległości przez Polskę

1918

Powrót Polski na mapę polityczną Europy w 1918 r. był wspaniałym, epokowym osiągnięciem działaczy niepodległościowych, żołnierzy, konspiratorów, nauczycieli i całego społeczeństwa polskiego.

Niepodległość udało się wywalczyć mimo trwającej ponad 100 lat niewoli. Mimo represji, egzekucji, zsyłek, uprawianej przez zaborców zaciekłej rusyfikacji i germanizacji, Polacy nie stracili wiary w to, że „Jeszcze Polska nie zginęła”. Sto lat temu nasi rodacy potrafili trafnie odczytać ten moment w dziejach, kiedy sypały się w gruzy niedawne potęgi – tyranie: carat i monarchie pruska oraz austro-węgierska. Szansa na odzyskanie niepodległości pojawiła się, gdy zaborcy, którzy wcześniej odebrali nam wolność, starli się w bitwach Wielkiej Wojny. A wkrótce potem Rosja pogrążyła się w chaosie rewolucji. Ten egzamin Polacy zdali celująco i spełnili marzenie o niepodległej Polsce.