(8.11) ZNP: Na rozmowę o systemie awansu MEN poświęcił 3 minuty

Podczas wczorajszego posiedzenia MEN-owskiego Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty tematowi zmian w systemie awansu zawodowego nauczycieli poświęcono jedynie 3 minuty - poinformował Krzysztof Baszczyński, wiceprezes ZG ZNP. Związek zaapelował do Anny Zalewskiej o poważną dyskusję o nowych obowiązkach nałożonych na nauczycieli

 

W skład powołanego przez Annę Zalewską Zespołu wchodzą przedstawiciele MEN, nauczycielskich związków zawodowych i samorządów. Po wielomiesięcznej przerwie Zespół wznowił swoje spotkania. ZNP chciał, by Zespół zajął się kontrowersyjnymi zmianami w ocenie pracy i awansie zawodowym nauczycieli, które weszły w życie 1 września br. Inicjatywa ta nie spotkała się jednak w MEN-ie z pozytywną reakcją.

 

"Podczas ostatniego posiedzenia Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty, ZNP wniósł do porządku obrad temat dotyczący oceny pracy i awansu zawodowego. Jednak nie stał się on przedmiotem dyskusji, bowiem trudno uznać trzyminutową rozmowę za przeanalizowanie zgłoszonego przez ZNP zagadnienia. Stąd oczekujemy jak najszybszego podjęcia rozmów na temat niezbędnych zmian w przepisach prawa, z udziałem wszystkich central związkowych" - czytamy w liście Krzysztofa Baszczyńskiego do szefowej MEN.

 

Związek liczy, że ministerstwo edukacji na poważnie podejdzie do tego tematu. "Biorąc pod uwagę powyższe proponujemy, aby dyskusja w tej kwestii odbyła się 14 lub 15 listopada br. Miejsce spotkania pozostawiamy do decyzji Pani Minister" - zaapelował Krzysztof Baszczyński. "Zaproponowany przez nas termin nie jest przypadkowy, bowiem w dniach 21-23 listopada br. odbędzie się posiedzenie Senatu, podczas którego prawdopodobnie procedowana będzie ustawa o zmianie ustawy - Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw. W związku z tym, że w ustawie tej nowelizowane są również przepisy Karty Nauczyciela, możliwe będzie wprowadzenie zmian w zakresie oceny pracy nauczycieli. ZNP zgłaszał w tym zakresie niezbędne poprawki dotyczące uchylenia art. 6a ust. 14-18 Karty Nauczyciela. Sprawę traktujemy jako bardzo pilną" - dodał.

 

Podczas prac w sejmie nad projektem ustawy ZNP zaproponował poprawki, które przywróciłyby stary system oceniania, skasowałyby kryteria, wskaźniki i regulaminy oceniania.

 

"Zdaniem ZNP nowa koncepcja oceny pracy nauczycieli nie wpłynie na podniesienia jakości pracy szkoły, a także pozytywnie nie przełoży się na motywację nauczycieli do prawidłowego rozwoju. Sztucznie sformalizowana procedura oceny skłaniać będzie do formalnego tylko dostosowania się do niezrozumiałych i niezaakceptowanych przez ocenianych nauczycieli wymogów. Stanie się kolejnym biurokratycznym obciążeniem, a także narzędziem antagonizowania środowiska szkolnego" - ocenił ZNP.

 

Związek Nauczycielstwa Polskiego uważa, że model oceniania nauczycieli należy zmienić, ale najpierw trzeba przeprowadzić pogłębioną dyskusję na ten temat w gronie ekspertów i praktyków. "Dziś z pełną odpowiedzialnością stwierdzamy, że przyjęte rozwiązania stoją w sprzeczności z oczekiwaniami nauczycieli i dyrektorów szkół. Tempo prac nad zmianami i brak możliwości pogłębionej dyskusji w czasie prac legislacyjnych w parlamencie spowodowało, że przyjęte zapisy już na początku ich wdrażania wywołują w szkołach chaos i bałagan" - uzasadnił Związek.

 

ZNP przypomniał o przeprowadzonej w szkołach w całej Polsce ankiecie, w której wzięło prawie 300 tys. nauczycieli. Tylko 8 proc. z nich opowiedziało się za nową formułą oceny pracy nauczycieli. 92 proc. pedagogów sprzeciwia się wprowadzonym przez Annę Zalewska zmianom.  

 

(PS, GN)