(7.11) MEN-owski zespół m.in. o nauczycielskich wynagrodzeniach

 

Dziś wznowi swoją działalność MEN-owski Zespół ds. statusu zawodowego pracowników oświaty powołany przez Annę Zalewską w październiku 2016 r. Zespół zajmie się m.in. tematem nauczycielskich wynagrodzeń

 

W skład zespołu wchodzą przedstawiciele ministerstwa edukacji, nauczycielskich związków zawodowych oraz samorządów terytorialnych. Celem środowego spotkania jest omówienie dalszych prac Zespołu, w tym analiza kierunków możliwych zmian w systemie finansowania zadań oświatowych i systemie wynagradzania nauczycieli.

 

Związek Nauczycielstwa Polskiego podczas obrad reprezentowali będą: Krzysztof Baszczyński wiceprezes ZG ZNP oraz członkowie ZG – Adam Młynarski i Joanna Wąsala.

 

Poprzednie spotkanie Zespołu odbyło się 19 kwietnia br. ZNP sprzeciwił się wówczas pomysłowi Anny Zalewskiej, by o m.in. nauczycielskich wynagrodzeniach MEN rozmawiał z każdym związkiem oddzielnie. Przedstawiciele ZNP zasygnalizowali także konieczność przeprowadzenia dyskusji nad obywatelskim projektem dotyczącym finansowania nauczycielskich wynagrodzeń w formie dotacji, jak również ponowili swój postulat dotyczący spotkania wszystkich związków zawodowych z premierem Mateuszem Morawieckim w celu omówienia zakresu i form finansowania polskiej oświaty.

 

Szef rządu do dziś nie znalazł czasu na spotkanie z przedstawicielami nauczycielami.

 

(PS, GN)