(26.10) Nagrody im. Ireny Sendlerowej przyznane

 

Mirosław Skrzypczyk, nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół w Szczekocinach, został wyróżniony Nagrodą im. Ireny Sendlerowej "Za naprawianie świata". Nagrodę otrzymał podczas uroczystości w Muzeum Polin w Warszawie

 

Organizatorzy nominowali do tego szczególnego wyróżnienia 11 wspaniałych pedagogów, którzy angażują młodzież w różnorodne działania w duchu przesłania Ireny Sendlerowej – z akceptacją dla inności, tolerancją, pomocą i odpowiedzialnością, zaangażowaniem tu i teraz, wbrew trudnościom. To właśnie tacy nauczyciele i nauczycielki pokazują, czym jest współczesne dziedzictwo Sprawiedliwych – tych, którzy w czasie II wojny światowej pomagali Żydom.

 

– Ja i osoby takie, jak ja, uratowane przez Irenę Sendlerową oraz innych Sprawiedliwych, jesteśmy żywym dowodem na istnienie dobra – powiedziała Elżbieta Ficowska, inicjatorka Nagrody, która dzięki Irenie Sendlerowej została przewieziona na aryjską stronę getta jako niemowlę. – To dobro szerzą dalej laureaci nagrody: nauczyciele i nauczycielki uczący szacunku dla innych, pomimo i wbrew narastającym nastrojom ksenofobicznym - dodała.

 

Co robią nominowani nauczyciele i nauczycielki? Mirosław Skrzypczyk angażuje mieszkańców Szczekocin i Lelowa w przywracanie pamięci o przedwojennej społeczności żydowskiej. Joanna Roszak z Poznania prowadzi autorskie działania edukacyjne na rzecz pokoju i wraz ze swoją klasą pisze listy do rodzin syryjskich w obozie dla uchodźców. Paweł Domzalski z Bolesławca, w ramach Tygodnia Książek Zakazanych, prowadzi warsztaty o prawach człowieka, wolności słowa w Polsce i na świecie. Natalia Zarańska  z Lęborka zbudowała od podstaw młodzieżowy teatr i razem z uczniami i uczennicami wystawia sztuki o dyskryminacji, wykluczeniu, otwartości przy współpracy ze scenami dramatycznymi na Pomorzu.  Anna Rajewska z Warszawy wspiera młodzież szkolną w prowadzeniu warsztatów rówieśniczych o homofobii. Małgorzata Siewkowska pracuje w poznańskiej szkole przyszpitalnej dla dzieci chorych na raka, w której – poprzez autorskie działania – wspiera rodziców i uczniów w chorobie – i w odchodzeniu.  

 

Nagroda, w wysokości 15 tys. złotych, przyznawana jest od 2006 roku. Pierwszych laureatów wybrała osobiście Irena Sendlerowa. – Choć uwarunkowania, w których działała Irena Sendlerowa, były inne niż współczesne, to dzisiejsi nauczyciele także posiadają podobne cnoty, jak ona: odwagę połączoną ze zdolnościami organizacyjnymi; empatię i samokrytycyzm, idące w parze z wytrwałością w działaniu – podkreślił Krzysztof Czyżewski, przewodniczący Kapituły i prezes Fundacji Pogranicze w Sejnach. – Ci właśnie nauczyciele nie zawsze i nie przez wszystkich doceniani są za swoją pracę. Zdarza się, że spotykają ich trudności i szykany. I dlatego to właśnie dla nich jest ta jedyna w swoim rodzaju Nagroda im. Ireny Sendlerowej "Za naprawianie świata" - dodał.

 

W skład kapituły wyłaniającej laureatów wchodzą także m.in.  Alicja Pacewicz – współzałożycielka Centrum Edukacji Obywatelskiej, Krystyna Starczewska – twórczyni Zespołu Szkół Społecznych "Bednarska", Anna Chipczyńska – wiceprzewodnicząca Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie, Robert Szuchta – pierwszy laureat Nagrody, Paula Sawicka – członkini rady programowej Stowarzyszenia "Otwarta Rzeczpospolita". Organizatorem nagrody od 12 lat jest Centrum Edukacji Obywatelskiej. Nagroda im. Ireny Sendlerowej "Za naprawianie świata" przyznawana jest corocznie przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Dzieci Holokaustu. Fundatorami nagrody głównej są Edukacyjna Fundacja im. prof. R. Czerneckiego, Fundacja Signum. Program wspierają finansowo Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie, program Szkoła Ucząca Się i darczyńcy indywidualni.

 

(PS, GN)