(19.10) Nauczycielskie średnie na nowym formularzu

 

Samorządy złożą najbliższe sprawozdania z wysokości średnich nauczycielskich wynagrodzeń na formularzach dostosowanych do ostatnich podwyżek

 

MEN chce zmienić rozporządzenie w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego tak, by sprawozdania te obejmowały tegoroczne oraz przyszłe podwyżki.

 

Resort Anny Zalewskiej pokazał więc wzór nowego sprawozdania, w którym rubryki dotyczące wysokości średniego wynagrodzenia na poszczególnych stopniach awansu zawodowego nie będą już składały się z osobnego wyliczenia dotyczącego wysokości kwoty bazowej między 1 stycznia a 31 sierpnia danego roku i od 1 września do 31 grudnia.

 

Nowy wzór sprawozdania zawierał będzie rubryki z wolnym miejscem, w którym każdy samorząd sam wpisze datę obowiązywania stawek kwoty bazowej.

 

Chodzi o to, że w latach wcześniejszych nauczycielskie podwyżki (a tym samym wysokość kwoty bazowej) rozbijano - część pieniędzy nauczyciele otrzymywali 1 stycznia, a część - 1 września, ewentualnie nauczyciele mogli liczyć na jedną podwyżkę - od 1 września. Dlatego dotychczasowy wzór formularza przewidywał konieczność rozliczenia średniego wynagrodzenia nauczycieli w sytuacji ustalenia w ustawie budżetowej na dany rok dwóch kwot bazowych nauczycieli - kwoty obowiązującej od 1 stycznia do 31 sierpnia oraz kwoty obowiązującej od 1 września do 31 grudnia.

 

W tym roku jednak nauczyciele otrzymali podwyżkę nie 1 września, lecz 1 kwietnia. W związku z tym zmianie uległa kwota bazowa dla nauczycieli i okres jej obowiązywania: - 2752 zł od 1 stycznia br. i 2900 zł od 1 kwietnia 2018 r. "Proponuje się dostosowanie, tak jak dotychczas, wzoru formularza do sytuacji obowiązywania w dwóch okresach roku budżetowego różnych kwot bazowych. Adekwatnie do ogólnej zasady ustalania kwoty bazowej dla nauczycieli w ustawie budżetowej, jako datę rozpoczęcia obowiązywania pierwszej kwoty bazowej określa się w we wzorze formularza 1 stycznia danego roku. Natomiast w celu uelastycznienia możliwości stosowania wzoru formularza proponuje się ogólne określenie daty rozpoczęcia obowiązywania drugiej kwoty bazowej dla nauczycieli w danym roku. Takie rozwiązanie pozwoli na każdorazowe dostosowanie formularza w przypadku określenia drugiej kwoty bazowej w danym roku niezależnie od miesiąca rozpoczęcia jej obowiązywania" - czytamy w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia.

 

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia.

 

Projekt rozporządzenia dostępny jest TUTAJ

 

(PS, GN)