Dzień Edukacji Narodowej 2018. Nasze życzenia

Kwiaty

Docenienia, satysfakcji, spokoju!

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej

życzymy wszystkim Pracownikom Oświaty:

>> by mogli czerpać jak najwięcej satysfakcji z tego, co robią;

>> by ich praca była doceniana przez uczniów, rodziców, szefów i rząd;

>> by w ramach tego doceniania odczuli poprawę w portfelu;

>> by „reformatorzy” przestali przeszkadzać i pozwolili pracować.

Zespół Głosu Nauczycielskiego