Bliżej prawa. Roszczenie o ostatni zasiłek na zagospodarowanie

Prolongata wyprawki

Wniosek o zasiłek na zagospodarowanie nauczyciel, który nabył jeszcze do niego prawo, może składać przez trzy lata, licząc od 1 września 2018 r.

 

Młodzi nauczyciele, którzy nawiązali stosunek pracy po 1 września 2018 r. nie będą mieli już prawa do zasiłku na zagospodarowanie po uzyskaniu stopnia nauczyciela kontraktowego. Został on zlikwidowany przez ustawę o finansowaniu zadań oświatowych. Natomiast nauczyciel kontraktowy, który spełnił wszystkie warunki do uzyskania prawa do tego zasiłku do 1 września 2018 r., może jeszcze złożyć wniosek o jego ustalenie i wypłacenie po tej dacie.

 

Ważne!

Dyrektor dokonuje oceny spełnienia przez nauczyciela warunków do otrzymania zasiłku na zagospodarowanie na dzień złożenia wniosku.

 

Prolongata tego uprawnienia i świadczenia wynika z przepisów przejściowych zawartych w ustawie 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203).

(...)

Teresa Konarska

 

Cały tekst przeczytasz w Głosie nr 41/2018 i w e-wydaniu