Awans zawodowy. Jak zostać mianowanym?

Na wstępie przypominam, że wszystkich nauczycieli, którzy rozpoczęli staż od września br., obowiązuje rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z 26 lipca 2018 r.

 

Natomiast ci nauczyciele, którzy kontynuują staż rozpoczęty przed 1 września, realizują swój plan rozwoju i napiszą sprawozdanie z jego realizacji, jednak dokumentację dla komisji przygotują zgodnie z rozporządzeniem z 26 lipca 2018 r. (o tym piszę w dalszej części artykułu).

 

Ważne!

Pamiętajmy, że na mocy przepisów przejściowych nauczyciel kontraktowy, który przepracował do 1 września 2018 r. dwa lata od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego, może rozpocząć w tym roku staż na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Jeśli nauczyciel zakończył staż przed 1 września 2018 r., ale nie otrzymał oceny dorobku za okres stażu i nie złożył wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego – obowiązują go stare przepisy (ocena dorobku, egzamin).

 

Nauczyciel rozpoczyna staż na swój wniosek wraz z początkiem roku szkolnego, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć.

(...)

Beata Rechnio-Kołodziej

Ekspert z listy MEN

 

Cały tekst przeczytasz w Głosie nr 41/2018 i w e-wydaniu