NIK o poziomie kształcenia polskich uczelni

Problemy? Niż i pieniądze

Jak kształcą polskie uczelnie? Tego nikt nie wie – ani Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ani nawet powołana do ich oceniania Polska Komisja Akredytacyjna! Do takich wniosków doszła Najwyższa Izba Kontroli.

 

NIK sprawdziła system oceny jakości kształcenia w szkołach wyższych. W tym celu prześwietlono działalność MNiSW, Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA) oraz sześciu uczelni publicznych w całym kraju. Przeprowadzono też badanie kwestionariuszowe na 54 uczelniach.

 

W 2017 r. w Polsce działało 131 uczelni publicznych i 301 niepublicznych. Na uczelniach publicznych kształciło się ponad 1 mln studentów, a w niepublicznych – 314 tys. Koszt kształcenia jednego studenta wynosił 21 tys. zł na uczelni publicznej i 8 tys. zł na uczelni niepublicznej. W 2016 r. uczelnie otrzymały z budżetu państwa około 15 mld zł na swoją działalność.

 

Kto powinien dbać o jakość kształcenia? W teorii powinny temu służyć z jednej strony wewnętrzne

 

systemy zapewnienia jakości

ustalone przez poszczególne uczelnie, z drugiej –  działalność zewnętrznej Polskiej Komisji Akredytacyjnej powołanej właśnie do oceny jakości kształcenia na poszczególnych kierunkach. Dodatkowo MNiSW powinno uruchomić instrumenty finansowe, które w założeniach mają premiować uczelnie zapewniające wysoką jakość kształcenia.

(...)

Piotr Skura

 

Cały tekst przeczytasz w Głosie nr 41/2018 i w e-wydaniu