(4.10) Sejm nadal nie wyznaczył następcy Marka Michalaka

 

Kandydatka PiS na nowego Rzecznika Praw Dziecka Agnieszka Dudzińska nie zdobyła w Sejmie wymaganej większości głosów. Procedurę wyboru trzeba więc będzie powtórzyć

 

Agnieszkę Dudzińską poparło 194 posłów (głównie z PiS), 192 było przeciw (PO, Kukiz'15, Nowoczesnej i PSL-UED), a 12 parlamentarzystów wstrzymało się od głosu. Do wyboru konieczne było jednak zdobycie większości bezwzględnej, czyli 200 głosów. A to oznacza, że kandydatka PiS głosowanie przegrała.

 

To już drugie podejście Sejmu do wyboru następcy Marka Michalaka. Pierwsza próba powołania przez Sejm nowego RPD w połowie września br. też zakończyła się fiaskiem. Żadna z trzech kandydatur zgłoszonych przez PO, Kukiz'15 i PiS nie otrzymała poparcia.

 

Porażka w czwartkowym głosowaniu oznacza, że całą procedurę wyboru trzeba będzie powtórzyć. Kandydatury na nowego RPD mogą zgłaszać grupy co najmniej 35 posłów lub 15 senatorów, a także marszałek Sejm lub marszałek Senatu. Uchwałę o wyborze rzecznika podejmuje Sejm za zgodą Senatu.

 

Kadencja Rzecznika Praw Dziecka trwa pięć lat. Marek Michalak pełnił swoją funkcję w sumie przez 10 lat, czyli przez dwie kadencje.

 

Agnieszka Dudzińska jest socjologiem, absolwentką KUL. Od 2005 r. pracuje w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. W latach 2013-2014 dr Dudzińska była zastępcą prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Kandydatka na RPD udzielała się społecznie. Była przewodniczącą warszawskiej Komisji Dialogu Spolecznego ds. Mieszkań Chronionych i Komisji Dialogu Społecznego ds. Niepełnosprawności. W 2011 r. pełniła funkcję społecznego rzecznika uczniów niepełnosprawnych w zainicjowanym przez siebie dwa lata wcześniej projekcie "Wszystko jasne. Dostępność i jakość edukacji dla uczniów niepełnosprawnych" prowadzonym przez Stowarzyszenie "Nie-Grzeczne Dzieci". W 2011 r. otrzymała nominację do nagrody "Gazety Stołecznej" Stołek za działalność na rzecz utworzenia mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych w Warszawie. Dr Dudzińska była też ekspertem przy Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz ministrze edukacji.

 

(PS, GN)