(3.10) ZNP: Co po manifestacji?

 

Walczymy o dobrą edukację, dobre warunki nauki i pracy w szkołach i przedszkolach, a przede wszystkim o wyższe płace. Dlatego ZNP przedstawił kolejne działania zmierzające do realizacji postulatów zgłoszonych podczas ogólnopolskiej manifestacji 22 września 2018 r. w Warszawie

 

"Nie godzimy się na niskie zarobki nauczycieli i pracowników niepedagogicznych! Domagamy się wzrostu płac na poziomie 1000 zł! Wiemy z doświadczenia, że duże cele realizuje się małymi krokami. Zdajemy sobie sprawę, że także teraz czeka nas długa droga" - czytamy w komunikacie ZNP.

 

Zdaniem Zwiazku, do realizacji wspomnianych celów należy:
•    wykorzystać bieżącą sytuację,
•    budować społeczne poparcie dla naszych postulatów,
•    działać na poziomie lokalnym i ogólnokrajowym,
•    stworzyć szeroką koalicję na rzecz zwiększenia nakładów na edukację oraz na płace nauczycieli.

 

Wkrotce po wielotysięcznej manifestacji w Warszawie ZNP wystosował list do premiera Mateusza Morawieckiego z wnioskiem o pilne spotkanie, w którym Związek zwrócił uwagę na to, że "skromne zarobki połączone z ogromną odpowiedzialnością już dziś zniechęcają absolwentów uczelni do podjęcia pracy w oświacie". ZNP zaprosił też przedstawicieli oświatowej "Solidarności" i Forum Związków Zawodowych na spotkanie dotyczące wypracowania wspólnej strategii walki o podwyżki. Ogólnopolskie komitety wyborcze otrzymały też pytania dotyczące tego, czy zamierzają zwiększyć nauczycielskie wynagrodzenia. Związek wystosował pisma do wszystkich 10 komitetów wyborczych z pytaniem, czy ich program na wybory samorządowe 2018 r. przewiduje podwyższenie nauczycielskich wynagrodzeń, a jeżeli tak, to do jakiego poziomu. Zgodnie z art. 30 ust. 10 i 10a Karty Nauczyciela, stawki minimalnego wynagrodzenia nauczycieli mogą być podwyższane przez rady gmin, rady powiatów oraz sejmiki województw. Z takim samym pytaniem poszczególne Oddziały ZNP mogą zwracać się do lokalnych komitetów.

 

ZNP zainicjował ponadto dyskusję z udziałem minister edukacji na temat wzrostu wynagrodzeń nauczycieli w latach 2019 – 2020 - dyskusja taka odbędzie się na posiedzeniu zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego 10 października br.

 

- Naszą siłą jest osobiste zaangażowanie członków Związku Nauczycielstwa Polskiego. Nie poddajemy się, bo walczymy o nadrzędne wartości, które wyznaczają kierunki naszego działania i nasze cele! - podkreślił prezes Związku Sławomir Broniarz.

 

(PS, GN)