(3.10) Dzieci będą miały nowego rzecznika?

 

Sejmowe komisje: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Polityki Spolecznej i Rodziny pozytywnie zaopiniowały kandydaturę Agnieszki Dudzińskiej na funkcję Rzecznika Praw Dziecka. Kandydaturę dr. Dudzińskiej zgłosili posłowie Prawa i Sprawiedliwości

 

Agnieszka Dudzińska jest socjologiem, absolwentką KUL. Od 2005 r. pracuje w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, gdzie zajmuje się się reprezentacją polityczną, procesem legislacyjnym, tworzeniem polityk publicznych, instytucjami politycznymi oraz metodologią badań społecznych i analizą danych. W latach 2013-2014 dr Dudzińska była zastępcą prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Kandydatka na RPD udzielała się społecznie. Była przewodniczącą warszawskiej Komisji Dialogu Spolecznego ds. Mieszkań Chronionych i Komisji Dialogu Społecznego ds. Niepełnosprawności. W 2011 r. pełniła funkcję społecznego rzecznika uczniów niepełnosprawnych w zainicjowanym przez siebie dwa lata wcześniej projekcie "Wszystko jasne. Dostępność i jakość edukacji dla uczniów niepełnosprawnych" prowadzonym przez Stowarzyszenie "Nie-Grzeczne Dzieci". W 2011 r. otrzymała nominację do nagrody "Gazety Stołecznej" Stołek za działalność na rzecz utworzenia mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych w Warszawie. Dr Dudzińska była też ekspertem przy Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz ministrze edukacji.

 

Pierwsza próba powołania przez Sejm następcy Marka Michalaka w połowie września br. zakończyła się fiaskiem. Żadna z trzech kandydatur zgłoszonych przez PO, Kukiz'15 i PiS nie otrzymała poparcia.

 

Kandydatury na nowego RPD mogą zgłaszać grupy co najmniej 35 posłów lub 15 senatorów, a także marszałek Sejm lub marszałek Senatu. Uchwałę o wyborze rzecznika podejmuje Sejm za zgodą Senatu.

 

Kadencja Rzecznika Praw Dziecka trwa pięć lat. Marek Michalak pełnił swoją funkcję w sumie przez 10 lat, czyli przez dwie kadencje.

 

(PS, GN)