(2.10) MEN przypomina: Wakacje zaczynają się 21 czerwca 2019 r.

 

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkołach w roku szkolnym 2018/2019 kończą się 21 czerwca 2019 r. - poinformowało ministerstwo edukacji.

 

Resort Anny Zalewskiej przypomniał o dacie zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych - a tym samym początku wakacji - "w związku z pojawiającymi się pytaniami".

 

"Ponadto data zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych jest też, na mocy odrębnych przepisów (rozporządzenia MEN w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych), datą wydania uczniom świadectw. Zatem dzień ten nie może być ustalony przez dyrektora szkoły jako dzień wolny" - czytamy w komunikacie resortu edukacji.

 

Data zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach została określona w przepisach § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603). Zgodnie z tym przepisem, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września, a kończą w najbliższy piątek po dniu 20 czerwca. I tak się składa, że pierwszy piątek po 20 czerwca w 2019 r. to właśnie 21 czerwca.

 

Co oznacza, że uczniowie będą mieli w przyszłym roku najdłuższe wakacje od kilku lat.

 

(PS, GN)