(1.10) ZNP obchodzi 100 lat niepodległości Polski

 Sto lat niepodległości Polski to także sto lat walki przez ZNP o dobrą, demokratyczną polską szkołę publiczną a także o silne, praworządne i demokratyczne państwo – przypomniał prezes ZNP Sławomir Broniarz. Zarząd Główny ZNP zebrał się dziś z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r.
 

 

Jubileusz niepodległości Polski stał się też okazją do przypomnienia wydarzeń z 1905 r. Przed 113 laty, 1 października 1905 r. odbył się też w Pilaszkowie koło Łowicza zjazd nauczycieli. - Co roku 1 października przypominamy o Zjeździe w Pilaszkowie, który w rewolucyjnym 1905 roku dał początek naszej organizacji. Związek wyrósł z niezgody na ucisk zaborców. Związek wyrósł z walki o dobrą, polską szkołę, powszechną i bezpłatną. Związek wyrósł z marzeń o niepodległym, sprawiedliwym i demokratycznym państwie. Nie byłoby Związku, gdyby nie wielka odwaga i nieugięta wola jego założycieli – przypomniał prezes ZNP Sławomir Broniarz.

 

– Twórcy Związku 113 lat temu spotkali się w Pilaszkowie, w budynku dawnej szkoły. Chcieli porozmawiać w warunkach konspiracji o tym, co zrobić w sytuacji, gdy Rosję owładnęła rewolucja, aby można było uczyć polskie dzieci w języku ojczystym. Efekt rozmów przerósł wszelkie oczekiwania. Uczestnicy zjazdu uzgodnili wprowadzenie języka polskiego w szkołach, w których uczyli. Ale do akcji stu osób, którzy spotkali się w Pilaszkowie, przyłączyło się tysiąc kolejnych nauczycieli. Skończyło się na tym, że w ciągu roku praktycznie wszystkie publiczne szkoły w Królestwie Polskim uczyły w języku polskim – opowiadał dr Dariusz Szlawski, historyk, opiekun Muzeum ZNP w Pilaszkowie.

 

Według prezesa Broniarza, wydarzenia w Pilaszkowie są drogowskazem dla wszystkich działaczy Związku, a także zobowiązaniem, by "dziś walczyć, upominać się o dobrą, demokratyczną i egalitarną polską szkołę publiczną. I by walczyć także o silne, praworządne, demokratyczne państwo polskie". - Dla nauczycieli z Pilaszkowa to było nierozerwalne: dobra polska szkoła i silne demokratyczne państwo – podkreślił prezes ZNP. Ponieważ dobra szkoła jest gwarancją istnienia silnego państwa, dlatego "dziś mamy nie tylko prawo, ale wręcz obowiązek zabierać głos nie tylko w sprawie reformy oświaty, ale także w sprawach konstytucji i demokratycznego ustroju państwa polskiego".

 

- Szkoła wolna, demokratyczna, dostępna dla wszystkich dzieci, szkoła publiczna, która dobrze kształci – to jest idea edukacji, która towarzyszyła naszym kolegom i koleżankom przez dziesięciolecia. Ta idea, ten nakaz obrony dobrej polskiej szkoły, skłoniły nas do wyrażenia sprzeciwu wobec ostatniej reformy edukacji firmowanej przez Annę Zalewską. Szkoła Zalewskiej jest rażąco sprzeczna z zasadami dobrej szkoły, o którą walczyli nasi poprzednicy w Związku i o którą my walczymy. Reforma Zalewskiej osłabiła edukację publiczną, wprowadziła chaos organizacyjny – podsumował Sławomir Broniarz. - Reforma Zalewskiej uderza w uczniów i odbiera im szansę na dobrą edukację. Ale reforma Zalewskiej uderza także w nauczycieli – ogranicza nasz status zawodowy, zagraża autonomii zawodu, wprowadza wiele elementów politycznej kontroli nad awansem i oceną pracy nauczycieli. Nie możemy biernie przyglądać się temu, jak podważana jest zasada trójpodziału władzy, jak łamana jest niezawisłość sądów, jak kwestionuje się sens naszego członkostwa w Unii Europejskiej. Nie możemy stać z boku! Bo nasza siłą jest nasza przeszłość, nasza tradycja, bohaterstwo i odwaga naszych koleżanek i kolegów w czasach Pilaszkowa i późniejszych – dodał.

 

Dr Szlawski zaprosił natomiast wszystkich do odwiedzenia muzeum w Pilaszkowie, które jest czynne "zawsze, siedem dni w tygodniu, bez względu na pogodę i porę dnia". - Nasza historia powinna być dla nas źródłem dumy i zachętą do popularyzowania dziejów ZNP, zwłaszcza wśród generacji związkowców, którzy dopiero wstępują w szeregi naszej organizacji – podsumował dr Szlawski.

 

W holu warszawskiej siedziby ZG ZNP (od ulicy Wybrzeże Kościuszkowskie) można natomiast obejrzeć wystawę "Związek dla Niepodległej".

 

(PS, GN)