(27.09) Co trzecią szkołę czeka kontrola w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 

1 października br. do szkół w całej Polsce ruszą wizytatorzy, by sprawdzić sposób zapewnienia dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Skontrolowane zostanie co trzecie przedszkole i co trzecia szkoła

 

Ministerstwo edukacji opublikowało arkusze kontroli szkół w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Znalazły się w nich ważne informacje dotyczące zaplanowanych kontroli w placówkach oświatowych w całym kraju.

 

Zgodnie z zapowiedzią MEN, kontrole należy przeprowadzić w okresie od 1 października 2018 r. do 30 grudnia 2018 r. Kontrola dotyczyć ma zapewnienia dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej w okresie od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r.  Kontrola obejmie 30 proc. nadzorowanych publicznych i niepublicznych ogólnodostępnych przedszkoli i szkół dla dzieci i młodzieży.

 

W czasie kontroli wizytatorzy sprawdzą dokumentację 5 losowo wybranych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, z wyłączeniem uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego."Jeżeli liczba takich uczniów jest mniejsza niż 5, kontrolą należy objąć wszystkich uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, z wyłączeniem uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego" - zaleciło ministerstwo edukacji.

 

Arkusze kontroli dostępne są TUTAJ.

 

(PS, GN)