Już po 1 września – a gdzie są regulaminy oceniania?

 

Dyrektorzy ciągle piszą

Choć 1 września już minął, to w niektórych szkołach dyrektorzy nadal nie opublikowali regulaminów oceniania. Są regiony, gdzie jedynie 10 proc. szkół wyrobiło się z regulaminami w ustawowym terminie…

 

 

Zgodnie ze znowelizowaną Karta Nauczyciela 1 września br. to ostatni dzień, w którym dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej oraz zakładowych organizacji związkowych, powinien ustalić regulamin ze „wskaźnikami oceny pracy nauczycieli”. Wskaźniki te mają się odnosić do „poziomu spełniania poszczególnych kryteriów oceny pracy nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego” oraz „uwzględniać specyfikę pracy w danej szkole”.

Nie wszędzie jednak nauczyciele po pierwszym dzwonku w roku szkolnym 2018/2019 mogli zapoznać się z regułami, według których dyrektor ich oceni. A mają zostać ocenieni do końca czerwca 2020 r. Chociaż tego do końca nie wiadomo, bo MEN planuje przedłużenie tego terminu do końca czerwca 2022 r. (piszemy na ten temat w tym numerze Głosu – s. 3).

 

 

(...)

 

Piotr Skura

 

Cały tekst - GN nr 37 (e-wydanie)