(11.09) Ilu absolwentow zdało w tym roku maturę? Mamy wyniki CKE

 

Tegoroczną maturę zdało 86 proc. osób, które przystąpiły do egzaminu - poinformowała Centralna Komisja Egzaminacyjna po uwzględnieniu sesji poprawkowej matury w sierpniu 2018 r.

 

Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej egzaminu maturalnego w maju i czerwcu 2018 roku przystąpiło 248 762 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych.

 

W sesji poprawkowej w sierpniu 2018 roku do matury przystąpiło 45 012 absolwentów. Były to osoby, które w maju i/lub w czerwcu 2018 roku przystąpiły do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej i nie zdały egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej. Jak podała CKE, tegoroczni absolwenci – 31 479 osób – stanowili 70 proc. wszystkich zdających egzamin w sesji poprawkowej.

 

Egzamin maturalny zakończył się sukcesem dla 214 586 zdających, czyli dla 86 proc. wszystkich. Maturę oblało 14 proc. zdających - to 34 176 osób.

 

Wśród absolwentów liceum maturę zdało 144 055 osob, czyli 90 proc. zdających, wśród absolwentów technikum - 70 531 osób, czyli 79 proc. zdających. Maturalną porażkę poniosło 15 439 absolwentów liceum (10 proc.) i 18 737 absolwentów technikum (21 proc.).

 

Odsetek sukcesów wśród zdających język polski wyniósł 98 proc. (LO - 98 proc., technikum - 97 proc.), matematykę - 88 proc. (LO - 91 proc., technikum - 82 proc.), język angielski - 96 proc. (LO - 97 proc., technikum - 95 proc.), język francuski - 99 proc. (LO - 100 proc., technikum - 75 proc.), język niemiecki - 95 proc. (LO - 96 proc., technikum - 93 proc.), język rosyjski - 94 proc. (LO - 95 proc., technikum - 92 proc.).

 

(PS, GN)