(6.09) UNICEF: Połowa nastolatków doświadcza przemocy rówieśniczej w szkole i jej okolicach

 

Przemoc fizyczna i różne formy dręczenia zakłócają prawidłową edukację 48 proc. dzieci w Polsce w wieku 13-15 lat. Na świecie połowa nastolatków doświadcza przemocy rówieśniczej w szkole - tak wynika z najnowszego raportu UNICEF

 

Według raportu "An Everyday Lesson: #ENDviolence in Schools", przemocy rówieśniczej w szkole lub jej okolicach doświadcza ok. 150 mln młodych ludzi w wieku 13-15 lat, a przemoc rówieśnicza wśród młodzieży szkolnej – mierzona poprzez liczbę dzieci deklarujących, że padły ofiarą dręczenia (tzw. bullying) w ostatnim miesiącu lub doświadczyły przemocy fizycznej w szkole w ciągu ostatnich 12 miesięcy – jest wszechobecna. Odbija się to na samopoczuciu dzieci, ich zdolnościach oraz chęci do nauki, bez względu na region świata, w którym żyją.

 

- Edukacja jest kluczem do budowania pokojowych społeczności, jednak dla milionów dzieci na całym świecie szkoła, sama w sobie, nie jest bezpieczna – oceniła Henrietta Fore, dyrektor generalna UNICEF. - Każdego dnia uczniowie i uczennice muszą się mierzyć z niezliczoną ilością zagrożeń, m.in. bójkami, różnorodnymi formami dręczenia – zarówno w świecie realnym jak i wirtualnym, przemocową dyscypliną, presją, aby dołączyć do lokalnych gangów, molestowaniem seksualnym czy nawet przemocą z użyciem broni. Wpływa to na naukę, a w dłuższej perspektywie może prowadzić do depresji, stanów lękowych a nawet samobójstwa. Przemoc jest doświadczeniem, które nie powinno być udziałem żadnego dziecka - dodała.

 

Raport przedstawia liczne rodzaje przemocy jakiej dzieci doświadczają w szkołach i ich okolicach. Według najnowszych danych UNICEF:
• Na całym świecie ponad 1 na 3 uczniów wieku 13-15 lat doświadcza dręczenia. Mniej więcej podobny odsetek bierze udział w bójkach.
• 3 na 10 uczniów w 39 krajach uprzemysłowionych przyznaje się do dręczenia rówieśników.
• W 2017 r. potwierdzono 396 ataków na szkoły w Demokratycznej Republice Konga, 26 w Sudanie Południowym, 67 w Syrii i 20 zamachów w Jemenie.
• Niemal 750 milionów dzieci w wieku szkolnym żyje w krajach, gdzie kary cielesne nie są w pełni zakazane.
• Podczas gdy dziewczęta i chłopcy są jednakowo narażeni na dręczenie, dziewczynki częściej stają się ofiarami psychicznych form agresji, a chłopcy są bardziej narażeni na przemoc fizyczną.

 

Z raportu wynika, że w Polsce 48 proc. uczniów w wieku 13-15 lat deklaruje, że co najmniej raz w ciągu ostatnich kilku miesięcy doświadczyło przemocy ze strony rówieśników w szkole. Gorszy wynik uzyskała m.in. Kanada (50 proc.), Francja (51 proc.) czy Węgry (51 proc.). Najgorzej w zestawieniu wypada Litwa (66 proc.) i Łotwa (63 proc.). Najmniej nastolatków deklarujących doświadczenie przemocy rówieśniczej w szkołach jest w Szwecji (28 proc.), Islandii (29 proc.) i Hiszpanii (33 proc.).

 

UNICEF wezwał do natychmiastowych działań w następujących obszarach:
• Wprowadzenie regulacji prawnych chroniących uczniów przed przemocą w szkołach.
• Wzmocnienie działań prewencyjnych w placówkach edukacyjnych.
• Przekonywanie społeczności oraz osób indywidualnych do wspierania uczniów w dzieleniu się własnymi doświadczeniami przemocy oraz pracy na rzecz zmian w szkołach i społecznościach.
• Inwestowanie w bardziej efektywne oraz sprawdzone rozwiązania, które wzmacniają bezpieczeństwo uczniów i szkół.
• Zbieranie lepszych, bardziej szczegółowych danych dotyczących przemocy wobec dzieci w szkołach i wokół nich oraz udostępnianie informacji o skutecznych działaniach.

 

UNICEF zachęca też młodych ludzi na całym świecie, aby odważnie opowiadali swoje historie oraz dzielili się doświadczeniami ze wspólnej pracy na rzecz poprawy obecnej sytuacji w szkołach i wyeliminowania przemocy raz na zawsze.

 

(PS, GN)