Umiejętność posługiwania się językiem obcym

Czy dotyczy to tylko języków i świadectw wymienionych Dz. U. 2013, poz. 1207. Co w przypadku znajomości innego języka?

Znam podobną sytuację. Nauczyciel zwrócił się z zapytaniem do swojego kuratorium i wyrażono zgodę, by realizował ten punkt. Proszę zrobić tak samo. Wtedy chodziło o bułgarski 

Wymieniono tam tylko 5 języków. Czy to znaczy, że nie można spełnić wymagania legitymując się znajomością innego europejskiego języka?

Rodzaje zaświadczeń wymieniono właśnie w rozporządzeniu. Zgodnie z nowym rozporządzeniem wystarcza poziom podstawowy.