(14.08) Kiedy wybory samorządowe? Jest decyzja

 

21 października - to data wyborów samorządowych zarządzona przez premiera Mateusza Morawieckiego. W wyborach wyłonieni zostaną wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast, a także radni wszystkich szczebli samorządu

 

Dziś w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

 

Wybory samorządowe zarządzane są przez premiera. Ich data powinna zostać wyznaczona na dzien wolny od pracy przypadający nie wcześniej niż na 30 i nie później niż na 7 dni przed końcem kadencji dotychczasowych rad. W praktyce oznaczało to, że premier Morawiecki miał do wyboru trzy terminy: 21 października, 28 października oraz 4 listopada br.

 

Zarządzenie wyborów na 21 października oznacza, że ewentualna druga tura wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast odbędzie się dwa tygodnie później, czyli 4 listopada.

 

Data zarządzenia wyborów oraz moment, w którym to zrobił premier Morawiecki określają późniejsze kalendarium związane z przeprowadzeniem głosowania. W związku z tym przewidziano:
* do dnia 27 sierpnia 2018 r. - podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji
o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, a także zawiadomienie odpowiednio Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego
* do dnia 6 września 2018 r. - zgłaszanie komisarzom wyborczym kandydatów na członków terytorialnych
komisji wyborczych
* do dnia 11 września 2018 r. - powołanie przez komisarzy wyborczych terytorialnych komisji wyborczych
* do dnia 16 września 2018 r. do godz. 24.00 - utworzenie obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów, jak również zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów, na radnych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy
* do dnia 21 września 2018 r. - podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i możliwości głosowania przez pełnomocnika, a także zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
* do dnia 26 września 2018 r. do godz. 24.00 - przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą jednolitych numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów co najmniej w połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw, jak również zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
* do dnia 28 września 2018 r. - przyznanie przez komisarza wyborczego, wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim, numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do sejmiku województwa i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą
* do dnia 30 września 2018 r. - przyznanie przez komisarza wyborczego numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do rady powiatu i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą ani przez komisarza wyborczego wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim, powołanie przez komisarza wyborczego obwodowych komisji wyborczych oraz sporządzenie spisów wyborców w urzędzie gminy
* do dnia 6 października 2018 r. - rozplakatowanie obwieszczeń:
a) terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych,
b) gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych kandydatach na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Brailleʼa
* od dnia 6 października do dnia 19 października 2018 r. do godz. 24.00 - nieodpłatne rozpowszechnianie w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych audycji wyborczych przygotowanych przez komitety wyborcze
* do dnia 12 października 2018 r. - składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
* do dnia 16 października 2018 r. - składanie przez wyborców wniosków o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce ich stałego zamieszkania
* w dniu 19 października 2018 r. o godz. 24.00 - zakończenie kampanii wyborczej
* w dniu 20 października 2018 r. - przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców
* w dniu 21 października 2018 r. godz. 7.00–21.00 - głosowanie

 

W ostatnim sondażu CBOS 73 proc. badanych zadeklarowało zainteresowanie zbliżającymi się wyborami samorządowymi. To o 11 punktów procentowych więcej niż w analogicznym okresie przed wyborami samorządowymi w 2014 r. W tym 47 proc. wykazuje zainteresowanie umiarkowane, a 26 proc. - duże. 8 proc. nie jest zainteresowany wyborami samorządowymi, 1 proc. generalnie nie interesuje się wyborami, a 19 proc. nie ma zdania na temat tegorocznych wyborów. Chęć udziału w zbliżających się wyborach samorządowych zadeklarowało 76 proc. respondentów, w tym 55 proc. jest pewnych, że weźmie udział w wyborach. 13 proc. obywateli jest niezdecydowanych, a 11 proc. nie chce wziąć udziału w głosowaniu.

 

(PS, GN)

ZałącznikWielkość
Rozporządzenie o zarządzeniu wyborów samorządowych.pdf303.42 KB