(7.08) Ministerstwo Zdrowia: 5 mln zł na wyposażenie gabinetów stomatologicznych w szkołach

 

Pięć milionów złotych przewidziało w tym roku Ministerstwo Zdrowia na konkurs, w ramach którego samorządy mogą starać się o pieniądze na wyposażenie gabinetów dentystycznych w szkołach. To pozwoli na wyposażenie zaledwie 43 gabinetów

 

Wszystko w ramach konkursu pod nazwą "Poprawa dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży w szkołach w 2018 r."

 

Celem programu jest "zwiększenie dostępności dzieci i młodzieży do świadczeń stomatologicznych udzielanych w gabinetach dentystycznych w szkołach publicznych oraz objęcie jak najliczniejszej grupy dzieci i młodzieży efektywną opieką stomatologiczną oraz działaniami edukacyjnymi w zakresie zdrowia jamy ustnej". O pieniądze w konkursie mogą się ubiegać samorządy prowadzące szkoły, które zrealizują projekty do końca grudnia 2018 r.

 

Jakie warunki trzeba spełniać, by się ubiegać o dofinansowanie?
* zapewnić pomieszczenie, które spełnia warunki dla gabinetu dentystycznego w szkole
* mieć zawarte porozumienie o współpracy z podmiotem udzielającym świadczeń zdrowotnych w zakresie stomatologii dla dzieci i młodzieży na podstawie umowy z NFZ
* określić warunki użyczenia gabinetu dentystycznego lekarzowi stomatologii
* opisać sposób oraz zasady korzystania z gabinetu przez dzieci i młodzież - szacowaną liczbę korzystających, możliwość korzystania z gabinetu w dniach nauki, po zakończeniu zajęć oraz w okresie ferii i wakacji, warunki transportu do gabinetu w przypadku, gdy opieką lekarza dentysty zostaną objęte dzieci z innych szkół i przedszkoli

 

Na pieniądze mogą liczyć te samorządy, które udowodnią, że dzieci i młodzież z ich terenu mają trudności w dostępie do świadczeń stomatologicznych - mieszkają w znacznej odległości od szkoły do gabinetu, w okolicy takich gabinetów jest niewiele, niewielki odsetek uczniów co najmniej raz w 2017 r. korzystał z porady stomatologa. To właśnie te elementy projektu będą odgrywać kluczową rolę przy rozstrzygnięciu konkursu i podziale pieniędzy.

 

Koszt wyposażenia w sprzęt stomatologiczny jednego gabinetu nie może przekroczyć kwoty 115 tys. zł. Ze środków tych będzie można kupić: fotel dentystyczny, stolik narzędziowy lekarza, spluwaczkę ze ślinociągiem, lampę, rękaw turbinowy ze światłem z dedykowaną turbiną ze światłem LED, rękaw mikrosilnika ze światłem LED z kątnicą ze światłem, pompę ssącą, kompresor, lampę polimeryzacyjną LED, skaler, piaskarkę, separator amalgamatu, autoklaw, wstrząsarkę do amalgamatu, lodówkę do przechowywania leków i materiałów stomatologicznych, biuro i fotel, szafy do przechowywania leków, narzędzi i materiałów stomatologicznych, szafy do przechowywania dokumentacji medycznej, szafkę z umywalką oraz baterią sztorcową, podajnik mydła, środka dezynfekcyjnego oraz ręczników.

 

Z dokumentów Ministerstwa Zdrowia wynika, że zagwarantowane w konkursie pieniądze pozwolą na wyposażenie ok. 43 gabinetów stomatologicznych.

 

Zainteresowane konkursem samorządy powinny przesłać swoje oferty na adres Ministerstwa Zdrowia w terminie do 31 sierpnia br.

 

Więcej na ten temat - TUTAJ.

 

(PS, GN)