ZNP pisze do MEN: Trzeba odwołać zmiany w systemie oceny pracy

Plusy i wiele minusów

 

MEN-owski projekt zmian w szkolnictwie zawodowym wprawdzie jest zgodny z wieloma propozycjami Związku, ale zawiera wiele nieścisłości i budzi wątpliwości legislacyjne – tak brzmi opinia ZNP

 

Związek przedstawił opinię ministerialnego projektu nowelizacji ustawy –  Prawo oświatowe, odnosząc się m.in. do proponowanych przez resort edukacji zmian w szkolnictwie zawodowym. Przy tej okazji jednak Związek zaapelował do resortu Anny Zalewskiej

 

o odwołanie zmian w systemie oceniania

nauczycieli i awansie zawodowym. Zmiany te wchodzą w życie 1 września br., a o tym, że są (delikatnie mówiąc!) niedopracowane świadczy to, że w projekcie nowelizacji  ustawy – Prawo oświatowe resort koryguje niektóre rozwiązania nowego systemu (piszemy o tym na s. 5).

Odnosząc się do kwestii szkolnictwa zawodowego, ZNP zwraca uwagę, że w projekcie można zauważyć „pozytywny kierunek – udoskonalać, poprawiać, a nie niszczyć”. Szczególnie że zostały uwzględnione propozycjeZwiązku. Jakie? To – jak czytamy w opinii – „przede wszystkim wzmocnienie roli kształcenia praktycznego w technikach, uściślenie współpracy szkoły z pracodawcą oraz stworzenie zachęt finansowych dla pracodawców”.

 

 

(...)

 

 

Piotr Skura

 

Cały tekst - GN nr 31-32 (e-wydanie)