Nauczycielu, kompletuj dokumenty awansowe, poleżą na półce przez 50 lat

Nowy awans – teczki spuchną

 

Zmiany w awansie zawodowym oznaczają wiele nowości dla nauczycieli. Awansujący będą musieli zgromadzić więcej dokumentów, a ich teczki… spuchną.Teczki będą potem stać na półce przez pół wieku!

 

 

Ministerstwo edukacji finiszuje z pracami nad nowym rozporządzeniem w sprawie uzyskiwania przez nauczycieli stopni awansu zawodowego. Urzędnicy czytają m.in. uwagi do projektu, jakie przysłały inne resorty oraz organizacje pozarządowe. Być może w momencie, gdy ten numer Głosu trafi do rąk czytelników, Anna Zalewska złoży już podpis pod dokumentem.

Na finiszu prac nad rozporządzeniem jego autorzy zapoznali się m.in. z uwagami zgłoszonymi przez dyrektorów szkół z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty. Dyrektorzy zainteresowali się m.in. powodami, dla których nauczyciele ubiegający się o stopień kontraktowego muszą w trakcie postępowania załączać do wniosku poświadczone przez dyrektora kopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje zawodowe.

 

 

(...)

 

Piotr Skura

 

Cały tekst  - GN nr 31-32 (e-wydanie)