(31.07) UNICEF: Niemal 1/3 ofiar handlu ludźmi na świecie to dzieci

 

Blisko 28 proc. ofiar handlu ludźmi na świecie to dzieci - alarmuje UNICEF oraz międzyagencyjna grupa współpracy ONZ ds. przeciwdziałania handlowi ludźmi (ICAT). W Afryce Subsaharyjskiej, Ameryce Środkowej czy na Karaibach, dzieci stanowią od 62 do 64 proc. ofiar

 

Według UNICEF oraz ICAT, liczba dzieci, które padły ofiarą handlu ludźmi w rzeczywistości jest większa. Dzieci często ukrywają ten fakt w obawie przed handlarzami, przez brak informacji o tym jak mogą potoczyć się ich losy, brak zaufania do służb publicznych, strach przed napiętnowaniem oraz brak wsparcia materialnego w powrocie do rodzin.

 

Szczególnie narażone są dzieci-uchodźcy, dzieci-migranci i dzieci przesiedlone. Bez względu na to, czy uciekają przed wojną i przemocą czy poszukują lepszych warunków do życia, zbyt mała liczba dzieci ma możliwość bezpiecznego przemieszczania się wraz ze swoimi rodzinami. To zwiększa prawdopodobieństwo, że dzieci będą korzystać z niebezpiecznych dróg, lub że będą się przemieszczać samodzielnie, przez co są bardziej narażone na przemoc, nadużycia i wyzysk.

 

- Handel ludźmi jest prawdziwym zagrożeniem dla milionów dzieci na świecie, szczególnie dla tych, które są oddalone od domu i nie mają zapewnionej odpowiedniej opieki - podkreśliła Henrietta Fore, dyrektor generalna UNICEF. - Te dzieci pilnie potrzebują, aby rządy państw podjęły działania w celu zapewniania im bezpieczeństwa i zwalczania handlu ludźmi - dodała.

 

Według UNICEF, należy wprowadzić szereg rozwiązań dla dzieci będących ofiarami handlu ludźmi, w tym długofalową pomoc i ochronę. Eksperci tej organizacji zwracają uwagę na fakt, że wiele systemów mających na celu ochronę dzieci nie jest odpowiednio finansowanych i widać wyraźny brak alternatywnych form opieki. Dzieci są często umieszczane w niewłaściwych dla nich ośrodkach, gdzie są narażone na dalszą traumę i ponowne prześladowanie. Chłopcy często z powodu wstydu nie przyznają się, że potrzebują pomocy, natomiast dziewczęta są bardziej wyzyskiwane i maltretowane.

 

UNICEF oraz ICAT apelują do rządów państw o wprowadzenie rozwiązań mających na celu ochronę dzieci, w tym:
* Rozbudowanie bezpiecznych i legalnych dróg dla dzieci, aby mogły się przemieszczać ze swoimi rodzinami oraz przyspieszenie procesu nadawania statusu uchodźcy, a także zaprzestanie praktyk, które ograniczają dzieciom możliwość powrotu do swoich rodzin;
* Wzmacnianie społecznych systemów ochrony dzieci, aby zapobiec, zidentyfikować i udzielić odpowiedniej pomocy ofiarom handlu ludźmi, przemocy, maltretowania i wyzysku oraz udzielenie dzieciom pomocy adekwatnej do ich płci i wieku;
* Upewnienie się, że rozwiązania kierowane są indywidualnie do każdego dziecka i są realizowane z uwzględnieniem jego najlepszego interesu;
* Usprawnienie współpracy i wymiany informacji wśród pracowników straży granicznej oraz władz zajmujących się ochroną dzieci i ich prawami, a także szybsze łączenie rodzin i pomoc dla dzieci przemieszczających się bez opieki.

 

(PS, GN)