(20.07) Pobudka w ministerstwie kultury - resort proponuje kryteria oceny pracy nauczycieli

 

Po długich tygodniach zwłoki ministerstwo kultury opublikowało projekt rozporządzenia dotyczącego kryteriów oceniania nauczycieli w szkołach artystycznych. O interwencję w tej sprawie zwrócił się niedawno do premiera Związek Nauczycielstwa Polskiego

 

Nowy system oceniania nauczycieli wejdzie w życie od 1 września 2018 r. nie tylko w szkołach i placówkach powszechnych, ale także w szkołach prowadzonych przez ministerstwa: sprawiedliwości oraz kultury.

 

Według projektu rozporządzenia przedstawionego przez resort wicepremiera Piotra Glińskiego, nauczyciel stażysta zostanie oceniony w oparciu o 12 kryteriów, kontraktowy - 17 kryteriów, mianowany - 22 kryteria, a dyplomowany - co najmniej 26. "Kryteria oceny pracy nauczycieli na wszystkich stopniach awansu zawodowego dotyczą procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego" - czytamy w uzasadnieniu do projektu.

 

Aby otrzymać ocenę wyróżniającą, nauczyciel będzie musiał spełniać kryteria na poziomie minimum 95 proc., na ocenę bardzo dobrą - 80 proc., dobrą - 55 proc. Jeśli nauczyciel spełni kryteria na poziomie niższym niż 55 proc., to otrzyma ocenę negatywną.

 

Ministerstwo kultury przesłało związkom zawodowym pismo, w którym oczekuje od związków opinii do projektu rozporządzenia w terminie 21 dni. "Skrócenie terminu jest podyktowane pilną koniecznością wydania przedmiotowego rozporządzenia" - czytamy w piśmie. Resort Piotra Glińskiego nie wyjaśnił jednak powodu opieszałości w przedstawieniu projektu.

 

ZNP zwrócił się kilka dni temu do premiera Mateusza Morawieckiego o przyspieszenie prac legislacyjnych nad wydaniem przez ministrów – sprawiedliwości oraz kultury - rozporządzeń określających kryteria i tryb dokonywania oceny pracy nauczycieli. Rozporządzeń tych nie ma, choć przepisy te mają wejść w życie już od 1 września br.

 

W piśmie do szefa rządu wiceprezes ZG ZNP Krzysztof Baszczyński podkreślił "wagę problemu" zwiazaną z brakiem projektów rozporządzeń. Dlatego Związek zwrócił się do premiera "o podjęcie stosownych działań w celu przyspieszenia prac legislacyjnych nad wydaniem" wspomnianych aktów prawnych przez ministra sprawiedliwości oraz ministra kultury.

 

"Podstawę do wydania tych aktów prawnych stanowi art. 6a ust. 14 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. Mają one wejść w życie od 1 września 2018 r." - czytamy w piśmie do Mateusza Morawieckiego.

 

I dalej: "Niestety do chwili obecnej Związek Nauczycielstwa Polskiego nie otrzymał do zaopiniowania projektów tych kluczowych rozporządzeń dla statusu zawodowego nauczycieli i dyrektorów szkół. Biorąc pod uwagę fakt, że organizacje związkowe zgodnie z przepisami ustawy o związkach zawodowych w 30-dniowym terminie opiniują projekty aktów prawnych, prosimy o podjęcie pilnej interwencji".

 

(PS, GN)