(16.07) ZNP pyta premiera: Gdzie są regulaminy oceniania nauczycieli szkół "resortowych"?

 ZNP zwrócił się do premiera Mateusza Morawickiego o przyspieszenie prac legislacyjnych nad wydaniem przez ministrów – sprawiedliwości oraz kultury - rozporządzeń określających kryteria i tryb dokonywania oceny pracy nauczycieli. Rozporządzeń tych nie ma, choć przepisy te mają wejść w życie już od 1 września br.

 

W piśmie do szefa rządu wiceprezes ZG ZNP Krzysztof Baszczyński podkreślił "wagę problemu" zwiazaną z brakiem projektów rozporządzeń. Dlatego Związek zwrócił się do premiera "o podjęcie stosownych działań w celu przyspieszenia prac legislacyjnych nad wydaniem" wspomnianych aktów prawnych przez ministra sprawiedliwości oraz ministra kultury.

 

"Podstawę do wydania tych aktów prawnych stanowi art. 6a ust. 14 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. Mają one wejść w życie od 1 września 2018 r." - czytamy w piśmie do Mateusza Morawieckiego.

 

I dalej: "Niestety do chwili obecnej Związek Nauczycielstwa Polskiego nie otrzymał do zaopiniowania projektów tych kluczowych rozporządzeń dla statusu zawodowego nauczycieli i dyrektorów szkół. Biorąc pod uwagę fakt, że organizacje związkowe zgodnie z przepisami ustawy o związkach zawodowych w 30-dniowym terminie opiniują projekty aktów prawnych, prosimy o podjęcie pilnej interwencji".

 

(PS, GN)