Rozpoczęcie stażu 1 września 2018 r.

W roku szkolnym 2018/2019 nauczyciel kontraktowy będzie mógł rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego, jeżeli będzie się legitymował co najmniej 2-letnim okresem pracy w szkole od dnia nadania stopnia nauczyciela kontraktowego.