(5.07) Tylko na Pomorzu co najmniej 313 nauczycieli do zwolnienia

 

Zmiany wynikające z wprowadzania kolejnego etapu reformy Anny Zalewskiej w województwie pomorskim dotkną co najmniej 1145 nauczycieli. 313 nauczycieli straci miejsca pracy - ostrzegł Okręg Pomorski ZNP

 

Najnowsze dane na temat ruchu kadrowego w oświacie przedstawiła Elżbieta Markowska, prezes Okręgu Pomorskiego ZNP. Z zebranych przez Związek danych wynika, że reforma odbije się na Pomorzu na co najmniej 1145 nauczycielach. 313 z nich straci miejsca pracy - 90 nauczycieli z art. 20, art. 27 Karty Nauczyciela i art. 225.

 

Z 348 nauczycielami nie zostaną przedłużone umowy o pracę, 26 nauczycieli skorzysta z praw emerytalnych, 153 nauczycieli przejdzie na świadczenia kompensacyjne, 204 nauczycieli pracować będzie na ograniczonych etatach, 8 nauczycieli przejdzie w stan nieczynny, 33 nauczycieli skorzysta z urlopów dla poratowania zdrowia.

 

"Wakaty dla poszukujących pracy nauczycieli o specjalnościach nauczania m.in.: j. kaszubski, j. angielski, j. polski, historia, j. niemiecki, religia, wspomagający, surdopedagogika, chemia, fizyka, matematyka, biologia, WOS, EDB, WDŻ, informatyka, edukacja wczesnoszkolna, przedmioty zawodowe, w.f., muzyka, technika oraz pedagodzy, psycholodzy, doradcy zawodowi, wychowawcy świetlic, internatu" - poinformowała Elżbieta Markowska.

 

Wszystko to są dane pochodzące z 50 proc. gmin województwa pomorskiego na dzień 31 maja 2018r.

 

"Czy spełniają się prognozy ZNP dot. ruchu kadrowego nauczycieli ? Jak pokazują przytoczone wyżej dane - TAK ! Sadzę, że nikt z Państwa nie będzie miał żadnych wątpliwości" - podkreśliła Elżbieta Markowska.

 

Pomorski ZNP przypomniał, że wbrew temu, co mówi Anna Zalewska, z roku na rok ubywa miejsc pracy dla nauczycieli. Z zawodu odchodzą nauczyciele z kwalifikacjami, duża część z nich korzysta z nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych.

 

Więcej na ten temat TUTAJ

 

(PS, GN)