Według NIK aż 3/4 uczniów lubi chodzić do szkoły. Dlaczego?

Dobra wiadomość dla nauczycieli: aż 3/4 ankietowanych przez Najwyższą Izbę Kontroli uczniów zadeklarowało, że… lubią chodzić do szkoły. Także większość rodziców jest zadowolonych z wychowawczej pracy szkół

 

Dlaczego NIK poprosiła uczniów i rodziców o udział w ankiecie? Izba postanowiła w jednej z najnowszych kontroli zweryfikować „warunki działalności wychowawczej szkół w kontekście współpracy z rodzicami i środowiskami lokalnymi”. Kontrolerów zainteresowało również wykorzystanie ustawowych uprawnień rad rodziców do kształtowania programów wychowawczych i profilaktycznych w szkołach. Kontrolą objęto lata szkolne 2014/2015 - 2016/2017, a przedstawiciele NIK weszli do 20 szkół lub zespołów szkół, prowadzonych przez samorządy na terenie pięciu województw: dolnośląskiego, lubelskiego, podlaskiego, śląskiego i wielkopolskiego. Ponadto anonimowym badaniem ankietowym objęto 1811 uczniów oraz 1542 rodziców z wszystkich kontrolowanych jednostek.

(...)

Piotr Skura

Cały tekst przeczytasz w Głosie nr 27-28/2018 i w e-wydaniu