(3.07) Maturę oblał co piąty

 

Co piąty tegoroczny maturzysta oblał egzamin dojrzałości - tak wynika z wstępnej informacji o wynikach matury w 2018 r. opublikowanej przez Centralną Komisję Egzaminacyjną

 

Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej egzaminu maturalnego w maju 2018 roku przystąpiło 247 840 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (liceów ogólnokształcących i techników).

 

O egzaminacyjnym sukcesie może mówić 79,7 proc. abiturientów (197 tys. osób). Maturę zdało 85,3 proc. absolwentów liceum oraz 69,6 proc. absolwentów technikum.

 

Ponad 36 tys. maturzystów, czyli 14,8 proc., ma prawo przystąpić do egzaminu poprawkowego w sierpniu (10,6 proc. absolwentów liceów i 22,3 proc. absolwentów technikum).

 

Z więcej niż jednego przedmiotu maturę oblało 13 709 osób, czyli 5,5 proc. zdających - to 4,1 proc. absolwentów liceum i 8,1 proc. absolwentów technikum.

 

Tradycyjnie już maturzyści największy problem mieli z matematyką. Na poziomie podstawowym egzamin z tego przedmiotu oblało 17 proc. zdających. Porażkę na egzaminie z języka rosyjskiego zanotowało 7 proc. zdających, z języka niemieckiego - 6 proc., z języka angielskiego - 4 proc., z języka hiszpanskiego - 4 proc., z języka polskiego - 3 proc., języka francuskiego - 2 proc., a języka włoskiego - 1 proc.

 

Pełne wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego, uwzględniające również wyniki zdających w czerwcu i w sierpniu br., będą udostępnione 11 września 2018 r.

 

(PS, GN)