wniosek o rozpoczęcie stażu

Witam,

Z dniem 1 września chciałabym rozpocząc staż na nauczyciela dyplomowanego. Kiedy najwcześniej mogę złożyc wniosek o rozpoczęcie stażu? Dotąd byłam przekonana, że 1 września, jednak na jednym z for przeczytałam, że ktoś składa wniosek 31 sierpnia. Czy jest taka prawnie uzasadniona możliwośc i wg którego rozporządzenia odbywa się wówczas staż, dotychczasowego czy mającego wejśc 1 września?

Wniosek składamy w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć w danym roku szkolnym.

 

Zgodnie z art. 63 ustawy z 7.09.1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), rok szkolny rozpoczyna się 1.09 każdego roku, a kończy – 31.08 roku następnego.