(11.06) Minister edukacji i minister rodziny piszą list do dyrektorów szkół

Ruszyła akcja informacyjna dotycząca rządowego programu „Dobry Start”. W związku z tym minister edukacji  Anna Zalewska oraz minister rodziny Elżbieta Rafalska wystosowały list do dyrektorów szkół, w którym zwróciły się z prośbą o aktywne włączenie się do działań informacyjnych dotyczących programu.

 

Pod koniec ubiegłego tygodnia ulotki informujące o programie „Dobry Start” trafiły do wszystkich szkół. Niebawem kuratoerzy ośiaty przekażą te szkołom plakaty.

 

„Dzięki programowi rodzice i opiekunowie – bez względu na dochody – otrzymają raz w roku wsparcie finansowe w wysokości 300 zł, które będą mogli przeznaczyć na zakup m.in. przyborów szkolnych, czy odzieży na nowy rok szkolny. Świadczeniem zostaną objęci wszyscy uczniowie do ukończenia 20. roku życia. W przypadku dzieci niepełnosprawnych wsparcie będzie przysługiwało do ukończenia 24. roku życia. Program >>Dobry Start<< to również wsparcie dla uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych od 7. roku życia do zakończenia zajęć.” – czytamy w liście.

 

Wnioski o świadczenie z programu można składać online już od 1 lipca br., w formie papierowej – od 1 sierpnia br. Ostateczny termin złożenia wniosków mija 30 listopada br.

 

Według wyliczeń resortów programem zostanie objętych 4,6 mln uczniów.

 

Cały list – TUTAJ